Ինչպե՞ս է ժողովուրդն իր իշխանությունն իրականացնում Հայաստանի Հանրապետությունում`

Ո՞վ է քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ կիրառում խրախուսանքները:

Ի շահ ու՞մ են հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք և հանրային ծառայողները գործադրում իրենց լիազորությունները:

Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում օ

Ե՞րբ է Ջավախքը միացվել Վրաստանին:

Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառազույգերն են կազմված հոմանիշներից:

Ովքե՞ր են Հայ առաքելական եկեղեցու հիմնադիրները:

Աշոտի մարն ունի երեք որդի: Մեծ որդու անունն Արմեն է, իսկ փոքրինը՝ Արտակ: Ինչպե՞ս են անվանում նրա մյուս որդուն:

Դասարանում կա 30 աշակերտ: Նրանք նստած են զույգերով, ընդ որում յուրաքանչյուր տղայի կողքին նստած է աղջիկ, իսկ աղջիկների ուղիղ կեսի կողքին նստած է տղա: Քանի՞ տղա կա դասարանում:

Ռուբենը գիտի, որ 1111 ∙ 1111 = 1234321: Որքա՞ն է 1111 ∙ 2222:

Ի՞նչ թիվ է անհրաժեշտ տեղադրել ճիշտ հաջորդականություն ստանալու համար: 10, 7.875, 5.75, 3.625

Ավարտել
00 ժամ
00 րոպե
00 վայրկյան