Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

Փորձագետի ներգրավում  

  Փորձագետի ներգրավում  ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչությունում փորձագետ ներգրավվելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար