Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

Ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով համալրում  

  Ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով համալրում  Հայտարարություն 10-1-26.8է-Մ4-6 Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Արտաշատի տարածքային կենտրոն | 26.8է_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | ավագ սոցիալական աշխատող ժամանակավոր թափուր պաշտոնը Ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով զբաղեցնելու մասին