Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակ

  Վարկանիշային ցուցակ

# Վարկանիշային ցուցակում զբաղեցրած համարը Թեստավորման մասնակցի անունը, հայրանունը, ազգանունը Թեստավորման արդյունքւմ մասնակցի ստացած միավորը Վարկանիշային ցուցակում գրանցված լինելու ժամկետը
Սկիզբ Ավարտ