Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Պաշտպանության նախարարություն | Նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչություն | Կազմակերպչական վարչություն | Ընդհանուր բաժին | Ընդհանուր բաժնի գործառնավար | 26-33.3-Մ6-4 | (Անձնագիր)