Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Ֆինանսական բաժին | Ֆինանսական բաժնի մասնագետ | 10-33.4-Մ6-1 | (Անձնագիր)