Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Պետական գույքի տնօրինման վարչություն | Պետական գույքի օտարման բաժին | Մասնագետ | 22-3-25.3-Մ6-1 | (Անձնագիր)