Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Կոտայքի մարզային վարչություն | ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.8-Մ7-4 | (Անձնագիր)