Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչություն | Արարատյան ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժին | Մասնագետ | 15-32.1-Մ7-10 | (Անձնագիր)