Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Վայոց ձորի մարզային վարչություն | ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժին | Մասնագետ | 64-25.11-Մ7-1 | (Անձնագիր)