Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Երևանի N3 տարածքային ստորաբաժանում | Զորակոչի բաժանմունք | Գործառնավար | 26-33.8-Մ6-14 | (Անձնագիր)