Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ քննչական կոմիտե | Շիրակի մարզային քննչական վարչություն | Աջակցող բաժին | մասնագետ | 33-5.7-Մ6-2 | (Անձնագիր)