Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | Բնապահպանության բաժին | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բնապահպանության բաժնի մասնագետ | 94-1.3-Մ6-1 | (Անձնագիր)