Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման և համայնքային բյուջեների վարչություն | Համայնքային բյուջեների բաժին | Համայնքային բյուջեների բաժնի մասնագետ | 22-34.2-Մ6-1 | (Անձնագիր)