Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժին | Մասնագետ | 71-28.1.թ-Մ7-1 | (Անձնագիր)