Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | Անձնակազմի կառավարման բաժին | Անձնակազմի կառավարման բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) մասնագետ | 94-3.5-Մ6-1 | (Անձնագիր)