Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | Քաղաքաշինության վարչություն | Ճարտարապետաշինարարական բաժին | Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժնի մասնագետ | 94-1.2-Մ8-1 | (Անձնագիր)