Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ դատախազություն | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սպասարկման և անվտանգության ապահովման վարչություն | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սպասարկման և անվտանգության ապահովման վարչության մասնագետ | 31-2-Մ6-2 | (Անձնագիր)