Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ դատախազություն | Միջազգային - իրավական համագործակցության վարչությանն աջակցող բաժին | Միջազգային - իրավական համագործակցության վարչությանն աջակցող բաժնի մասնագետ | 31-23-Մ6-1 | (Անձնագիր)