Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ դատախազություն | Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների դատախազության տարածքային բաժին | Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների դատախազության տարածքային բաժնի մասնագետ | 31-29-Մ6-1 | (Անձնագիր)