Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արդարադատության նախարարություն | Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն | Ռեեստրի վարման և մոնիթորինգի բաժին | Մասնագետ | 12-34.1-Մ6-1 | (Անձնագիր)