Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Պետական ռեզերվների գրասենյակ | Պետական ռեզերվների կառավարման վարչություն | Նյութական պահուստի ձևավորման և հաշվառման բաժին | մասնագետ | 13-Գ34․1-20․1-Մ6-1 | (Անձնագիր)