Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վարչություն | Մշակութային և սպորտային ծրագրերի ֆինանսավորման բաժին | Մասնագետ | 18-35.4-Մ6-3 | (Անձնագիր)