Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման վարչության գործառնավար | 26-34.1-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Երևանի N1 տարածքային ստորաբաժանում | Զորակոչի բաժանմունք | Գործառնավար | 26-33.8-Մ6-5 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.1_Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական ծառայությունների վարչություն | Սոցիալական ծառայությունների կազմակերպման բաժին | մասնագետ | 10-1-26.1-Մ6-3 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժին | Մասնագետ | 64-26.5-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժին | մասնագետ | 64-25.19-Մ7-3 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արդարադատության նախարարություն | Իրավական փոխօգնության վարչություն | Դատապարտյալների փոխանցման բաժին | Իրավաբան | 12-32.2-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Արմավիրի մարզային վարչություն | Մասնագետ | 64-25.5-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Արարատի մարզային վարչություն | ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.4-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.1_Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական ծառայությունների վարչություն | Սոցիալական ծառայությունների կազմակերպման բաժին | մասնագետ | 10-1-26.1-Մ6-3 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Մալաթիա-Սեբաստիայի տարածքային կենտրոն | 26.8խե_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | մասնագետ | 10-1-26.8խե-Մ6-5 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.1_Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական ծառայությունների վարչություն | Ընտանիքին տրամադրվող աջակցությունների բաժին | մասնագետ | 10-1-26.1-Մ6-5 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.1_Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական ծառայությունների վարչություն | Սոցիալական աշխատանքի մեթոդական աջակցության և սուպերվիզայի բաժին | մասնագետ | 10-1-26.1-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ դատախազություն | Երևանի կայազորի զինվորական դատախազության տարածքային բաժին | Երևանի կայազորի զինվորական դատախազության տարածքային բաժնի մասնագետ | 31-43-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Մալաթիա-Սեբաստիայի տարածքային կենտրոն | 26.8խե_Ընդունարան | փաստաթղթավար | 10-1-26.8խե-Մ6-4 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման վարչության գործառնավար | 26-34.1-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Ֆինանսների նախարարություն | Սոցիալական ծրագրերի բյուջետային գործընթացի կազմակերպման վարչություն | Սոցիալական և առողջապահական ոլորտների բյուջետային ծրագրավորման բաժին | Մասնագետ | 25-32.23-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Ֆինանսների նախարարություն | Միջազգային համագործակցության վարչություն | Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության համակարգման բաժին | Մասնագետ | 25-32.13-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ դատախազություն | Գեղարքունիքի մարզի դատախազության տարածքային բաժին | Գեղարքունիքի մարզի դատախազության տարածքային բաժնի մասնագետ | 31-40-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.1_Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական ծառայությունների վարչություն | Ընտանիքին տրամադրվող աջակցությունների բաժին | մասնագետ | 10-1-26.1-Մ6-5 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.1_Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական ծառայությունների վարչություն | Սոցիալական աշխատանքի մեթոդական աջակցության և սուպերվիզայի բաժին | մասնագետ | 10-1-26.1-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Մալաթիա-Սեբաստիայի տարածքային կենտրոն | 26.8խե_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | մասնագետ | 10-1-26.8խե-Մ6-5 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Մալաթիա-Սեբաստիայի տարածքային կենտրոն | 26.8խե_Ընդունարան | փաստաթղթավար | 10-1-26.8խե-Մ6-4 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ քննչական կոմիտե | Զինվորական քննչական գլխավոր վարչություն | Ութերորդ կայազորային քննչական բաժին | Աջակցող բաժին | մասնագետ | 33-3.8-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Արարատի մարզային վարչություն | ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.4-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժին | մասնագետ | 64-25.19-Մ7-3 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Երևան քաղաքի վարչություն | Արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.2-Մ7-17 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Երևան քաղաքի վարչություն | Աշխատանքի և սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25. 2-Մ7-6 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Քրեակատարողական ծառայություն | ՀՀ ԱՆ «Վանաձոր» քրեակատարողական հիմնարկ | Ընդհանուր աշխատանքների խումբ | Փաստաթղթավար | 12-2-ՔՀ12-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Քրեակատարողական ծառայություն | ՀՀ ԱՆ «Սևան» քրեակատարողական հիմնարկ | Ընդհանուր աշխատանքների խումբ | Փաստաթղթավար | 12-2-ՔՀ4-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Քրեակատարողական ծառայություն | ՀՀ ԱՆ «Արթիկ» քրեակատարողական հիմնարկ | Ընդհանուր աշխատանքների խումբ | Փաստաթղթավար | 12-2-ՔՀ9-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Քրեակատարողական ծառայություն | ՀՀ ԱՆ «Դատապարտյալների հիվանդանոց» քրեակատարողական հիմնարկ | Ընդհանուր աշխատանքների խումբ | Փաստաթղթավար | 12-2-ՔՀ7-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արդարադատության նախարարություն | Իրավական փոխօգնության վարչություն | Դատապարտյալների փոխանցման բաժին | Իրավաբան | 12-32.2-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման վարչության գործառնավար | 26-34.1-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժին | Մասնագետ | 64-26.5-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.20-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով | Միջազգային համագործակցության բաժին | Մասնագետ | 43-35.4-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.14-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Տնային տնտեսությունների վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.13-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման վարչության գործառնավար | 26-34.1-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Ֆինանսների նախարարություն | Սոցիալական ծրագրերի բյուջետային գործընթացի կազմակերպման վարչություն | Սոցիալական և առողջապահական ոլորտների բյուջետային ծրագրավորման բաժին | Մասնագետ | 25-32.23-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Ֆինանսների նախարարություն | Միջազգային համագործակցության վարչություն | Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության համակարգման բաժին | Մասնագետ | 25-32.13-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Ֆինանսների նախարարություն | Միջազգային համագործակցության վարչություն | Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ-պետությունների հետ համագործակցության բաժին | Մասնագետ | 25-32.13-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արդարադատության նախարարություն | Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն | Հասարակական միավորումների գրանցման բաժին | Մասնագետ | 12-34.2-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ քննչական կոմիտե | Զինվորական քննչական գլխավոր վարչություն | Ութերորդ կայազորային քննչական բաժին | Աջակցող բաժին | մասնագետ | 33-3.8-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչություն | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժին | Մասնագետ | 64-26.1-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Երևան քաղաքի վարչություն | Ծառայությունների վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.2-Մ7-16 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Աջափնյակի և Դավթաշենի տարածքային կենտրոն | 26.8խթ_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | մասնագետ | 10-1-26.8խթ-Մ6-4 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.14-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Տնային տնտեսությունների վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.13-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արդարադատության նախարարություն | Իրավական փոխօգնության վարչություն | Դատապարտյալների փոխանցման բաժին | Իրավաբան | 12-32.2-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Աջափնյակի և Դավթաշենի տարածքային կենտրոն | 26.8խթ_Սոցիալական աշխատանքի և զբաղվածության ծրագրերի բաժին | մասնագետ | 10-1-26.8խթ-Մ6-4 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արդարադատության նախարարություն | Իրավական փոխօգնության վարչություն | Հանձնումների և դատական հանձնարարությունների բաժին | Իրավաբան | 12-32.2-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ դատախազություն | Երևանի կայազորի զինվորական դատախազության տարածքային բաժին | Երևանի կայազորի զինվորական դատախազության տարածքային բաժնի մասնագետ | 31-43-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արդարադատության նախարարություն | Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն | Հասարակական միավորումների գրանցման բաժին | Մասնագետ | 12-34.2-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով | Միջազգային համագործակցության բաժին | Մասնագետ | 43-35.4-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով | Միջազգային համագործակցության բաժին | Մասնագետ | 43-35.4-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Ֆինանսների նախարարություն | Սոցիալական ծրագրերի բյուջետային գործընթացի կազմակերպման վարչություն | Սոցիալական և առողջապահական ոլորտների բյուջետային ծրագրավորման բաժին | Մասնագետ | 25-32.23-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Ֆինանսների նախարարություն | Միջազգային համագործակցության վարչություն | Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության համակարգման բաժին | Մասնագետ | 25-32.13-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Ֆինանսների նախարարություն | Միջազգային համագործակցության վարչություն | Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ-պետությունների հետ համագործակցության բաժին | Մասնագետ | 25-32.13-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Արմավիրի մարզային վարչություն | Մասնագետ | 64-25.5-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Գեղարքունիքի մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.6-Մ7-3 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Երևան քաղաքի վարչություն | Ծառայությունների վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.2-Մ7-16 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Երևան քաղաքի վարչություն | Առևտրի վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.2-Մ7-12 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Անասնաբուծության վարչություն | Տոհմային գործի բաժին | Մասնագետ | 23-32.15-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տնտեսական հետազոտությունների վարչություն | Մակրոտնտեսական հետազոտությունների բաժին | Մասնագետ | 23-32.24-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Գեղարքունիքի մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.6-Մ7-3 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Արմավիրի մարզային վարչություն | Մասնագետ | 64-25.5-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Քրեակատարողական ծառայություն | ՀՀ ԱՆ «Սևան» քրեակատարողական հիմնարկ | Ընդհանուր աշխատանքների խումբ | Փաստաթղթավար | 12-2-ՔՀ4-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Քրեակատարողական ծառայություն | ՀՀ ԱՆ «Վանաձոր» քրեակատարողական հիմնարկ | Ընդհանուր աշխատանքների խումբ | Փաստաթղթավար | 12-2-ՔՀ12-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Քրեակատարողական ծառայություն | ՀՀ ԱՆ «Արթիկ» քրեակատարողական հիմնարկ | Ընդհանուր աշխատանքների խումբ | Փաստաթղթավար | 12-2-ՔՀ9-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Տնային տնտեսությունների վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.13-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժին | մասնագետ | 64-25.19-Մ7-3 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.14-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Որակի կառավարման բաժին | մասնագետ | 64-25.28-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ քննչական կոմիտե | Զինվորական քննչական գլխավոր վարչություն | Ութերորդ կայազորային քննչական բաժին | Աջակցող բաժին | մասնագետ | 33-3.8-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Միասնական սոցիալական ծառայություն | 26.8_Տարածքային կենտրոններ | Մալաթիա-Սեբաստիայի տարածքային կենտրոն | 26.8խե_Ընդունարան | մասնագետ | 10-1-26.8խե-Մ6-3 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժին | Մասնագետ | 64-25.29-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժին | Մասնագետ | 64-26.5-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Ֆինանսների նախարարություն | Սոցիալական ծրագրերի բյուջետային գործընթացի կազմակերպման վարչություն | Սոցիալական և առողջապահական ոլորտների բյուջետային ծրագրավորման բաժին | Մասնագետ | 25-32.23-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Ֆինանսների նախարարություն | Միջազգային համագործակցության վարչություն | Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության համակարգման բաժին | Մասնագետ | 25-32.13-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Ֆինանսների նախարարություն | Միջազգային համագործակցության վարչություն | Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ-պետությունների հետ համագործակցության բաժին | Մասնագետ | 25-32.13-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ քննչական կոմիտե | Զինվորական քննչական գլխավոր վարչություն | Ութերորդ կայազորային քննչական բաժին | Աջակցող բաժին | մասնագետ | 33-3.8-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Անասնաբուծության վարչություն | Տոհմային գործի բաժին | Մասնագետ | 23-32.15-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տնտեսական հետազոտությունների վարչություն | Մակրոտնտեսական հետազոտությունների բաժին | Մասնագետ | 23-32.24-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ դատախազություն | Տավուշի մարզի դատախազության տարածքային բաժին | Տավուշի մարզի դատախազության տարածքային բաժնի մասնագետ | 31-39-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ դատախազություն | Գեղարքունիքի մարզի դատախազության տարածքային բաժին | Գեղարքունիքի մարզի դատախազության տարածքային բաժնի մասնագետ | 31-40-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման վարչության գործառնավար | 26-34.1-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Քրեակատարողական ծառայություն | ՀՀ ԱՆ «Դատապարտյալների հիվանդանոց» քրեակատարողական հիմնարկ | Ընդհանուր աշխատանքների խումբ | Փաստաթղթավար | 12-2-ՔՀ7-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Երևանի N1 տարածքային ստորաբաժանում | Զորակոչի բաժանմունք | Գործառնավար | 26-33.8-Մ6-5 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արդարադատության նախարարություն | Իրավական փոխօգնության վարչություն | Դատապարտյալների փոխանցման բաժին | Իրավաբան | 12-32.2-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.14-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Տնային տնտեսությունների վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.13-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արդարադատության նախարարություն | Իրավական փոխօգնության վարչություն | Հանձնումների և դատական հանձնարարությունների բաժին | Իրավաբան | 12-32.2-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Ֆինանսների նախարարություն | Միջազգային համագործակցության վարչություն | Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության համակարգման բաժին | Մասնագետ | 25-32.13-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Ֆինանսների նախարարություն | Միջազգային համագործակցության վարչություն | Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ-պետությունների հետ համագործակցության բաժին | Մասնագետ | 25-32.13-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Ֆինանսների նախարարություն | Սոցիալական ծրագրերի բյուջետային գործընթացի կազմակերպման վարչություն | Սոցիալական և առողջապահական ոլորտների բյուջետային ծրագրավորման բաժին | Մասնագետ | 25-32.23-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Որակի կառավարման բաժին | մասնագետ | 64-25.28-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժին | Մասնագետ | 64-26.5-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Լոռու մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.7-Մ7-6 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժին | Մասնագետ | 64-25.29-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Պաշտպանության նախարարություն | Գնումների կազմակերպման վարչություն | Գնումների կազմակերպման վարչության գործառնավար | 26-34.1-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Թվայնացման վարչություն | Մասնագետ | 24-32.1-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ քննչական կոմիտե | Զինվորական քննչական գլխավոր վարչություն | Ութերորդ կայազորային քննչական բաժին | Աջակցող բաժին | մասնագետ | 33-3.8-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ քննչական կոմիտե | Լոռու մարզային քննչական վարչություն | Աջակցող բաժին | մասնագետ | 33-5.5-Մ6-3 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Անասնաբուծության վարչություն | Տոհմային գործի բաժին | Մասնագետ | 23-32.15-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տնտեսական հետազոտությունների վարչություն | Մակրոտնտեսական հետազոտությունների բաժին | Մասնագետ | 23-32.24-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Ֆինանսների նախարարություն | Սոցիալական ծրագրերի բյուջետային գործընթացի կազմակերպման վարչություն | Սոցիալական և առողջապահական ոլորտների բյուջետային ծրագրավորման բաժին | Մասնագետ | 25-32.23-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Ֆինանսների նախարարություն | Միջազգային համագործակցության վարչություն | Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության համակարգման բաժին | Մասնագետ | 25-32.13-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում