Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական հաշվետվությունների և վճարումների բաժին | Մասնագետ | 22-3-26.1-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժին | մասնագետ | 64-25.19-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Գեղարքունիքի մարզային վարչություն | ամփոփ վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.6-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կադաստրի կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Իրավական ապահովման բաժին | Մասնագետ | 61-25.6-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արդարադատության նախարարություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն | Քաղաքացիների սպասարկման բաժին | Մասնագետ | 12-Գ1-18.3-Մ6-5 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Անձնակազմի կառավարման բաժին | Մասնագետ | 22-34.6-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արդարադատության նախարարություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն | Միջազգային պարտավորությունների ապահովման բաժին | Իրավաբան | 12-Գ1-18.2-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կադաստրի կոմիտե | «Կենտրոն» սպասարկման գրասենյակ | Մասնագետ | 61-26.6ա1-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Պարենային անվտանգության և ագրովերամշակման զարգացման վարչություն | Վարչության մասնագետ | 23-32.3-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Երևան քաղաքի վարչություն | Արդյունաբերության, տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.2-Մ7-8 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Բնապահպանության վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.15-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արդարադատության նախարարություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն | Միջազգային պարտավորությունների ապահովման բաժին | Իրավաբան | 12-Գ1-18.2-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ դատախազություն | Գեղարքունիքի մարզի դատախազության տարածքային բաժին | Գեղարքունիքի մարզի դատախազության տարածքային բաժնի մասնագետ | 31-40-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Բնապահպանության վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.15-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Երևան քաղաքի վարչություն | Արդյունաբերության, տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.2-Մ7-8 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Երևան քաղաքի վարչություն | Վարչական շրջանների վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25. 2-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.25-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Տնային տնտեսությունների վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.13-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Լոռու մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.7-Մ7-4 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ դատախազություն | Գեղարքունիքի մարզի դատախազության տարածքային բաժին | Գեղարքունիքի մարզի դատախազության տարածքային բաժնի մասնագետ | 31-40-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արդարադատության նախարարություն | Միջազգային իրավական համագործակցության վարչություն | Արտաքին կապերի բաժին | Մասնագետ | 12-32.5-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Տարածքային (կապիտալ) ծրագրերի աջակցության և կոշտ թափոնների կառավարման վարչություն | Տարածքային կապիտալ ծրագրերի աջակցության բաժին | Մասնագետ | 22-33.4-Մ6-3 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Ներդրումային ծրագրերի համակարգման, տնտեսագիտական վերլուծության և մոնիթորինգի վարչություն | Ներդրումային ծրագրերի համակարգման բաժին | Մասնագետ | 22-33.15-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Լոռու մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.7-Մ7-5 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Լոռու մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.7-Մ7-4 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Լոռու մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.7-Մ7-5 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Լոռու մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.7-Մ7-4 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արդարադատության նախարարություն | Միջազգային իրավական համագործակցության վարչություն | Արտաքին կապերի բաժին | Մասնագետ | 12-32.5-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.25-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Տնային տնտեսությունների վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.13-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արդարադատության նախարարություն | Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն | Ռեեստրի վարման և մոնիթորինգի բաժին | Մասնագետ | 12-34.1-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Երևան քաղաքի վարչություն | Արդյունաբերության, տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.2-Մ7-8 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Երևան քաղաքի վարչություն | Վարչական շրջանների վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25. 2-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արդարադատության նախարարություն | Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն | Տեղեկատվության մշակման բաժին | Մասնագետ | 12-34.2-Մ6-3 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Պետական ռեզերվների գրասենյակ | Պետական ռեզերվների կառավարման վարչություն | Նյութական պահուստի ձևավորման և հաշվառման բաժին | մասնագետ | 13-Գ34․1-20․1-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արդարադատության նախարարություն | Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն | Ռեեստրի վարման և մոնիթորինգի բաժին | Մասնագետ | 12-34.1-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Բարձր տեխնոլոգիաների վարչություն | նորարարության խթանման բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բարձր տեխնոլոգիաների վարչության նորարարության խթանման բաժնի մասնագետ | 24-32.3-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչություն | Հուշարձանների վերականգնման բաժին | Մասնագետ | 18-34.18-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Բարձր տեխնոլոգիաների վարչություն | Էկոհամակարգի զարգացման բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բարձր տեխնոլոգիաների վարչության էկոհամակարգի զարգացման բաժնի մասնագետ (ծածկագիր՝ 24-32.3-Մ6-1) | 24-32.3-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Պետական ռեզերվների գրասենյակ | Պետական ռեզերվների կառավարման վարչություն | Նյութական պահուստի ձևավորման և հաշվառման բաժին | մասնագետ | 13-Գ34․1-20․1-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արդարադատության նախարարություն | Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն | Ռեեստրի վարման և մոնիթորինգի բաժին | Մասնագետ | 12-34.1-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչություն | Հուշարձանների վերականգնման բաժին | Մասնագետ | 18-34.18-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչություն/Արտաքին կապերի բաժին | Մասնագետ | 18-34.7-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վարչություն | Բյուջետային ծրագրավորման և վերլուծությունների բաժին | Մասնագետ | 18-35.4-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վարչություն | Մշակութային և սպորտային ծրագրերի ֆինանսավորման բաժին | Մասնագետ | 18-35.4-Մ6-3 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Պետական ռեզերվների գրասենյակ | Պետական ռեզերվների կառավարման վարչություն | Նյութական պահուստի ձևավորման և հաշվառման բաժին | մասնագետ | 13-Գ34․1-20․1-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Շիրակի մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.9-Մ7-6 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Շիրակի մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.9-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Պաշտպանության նախարարություն | Կենտրոնական արխիվ | Արխիվավար | 26-34.6-Մ6-4 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | Սոցիալական ապահովության բաժին | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի մասնագետ | 94-1.5-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վարչություն | Բյուջետային ծրագրավորման և վերլուծությունների բաժին | Մասնագետ | 18-35.4-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վարչություն | Մշակութային և սպորտային ծրագրերի ֆինանսավորման բաժին | Մասնագետ | 18-35.4-Մ6-3 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչություն/Արտաքին կապերի բաժին | Մասնագետ | 18-34.7-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Շիրակի մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.9-Մ7-6 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Շիրակի մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.9-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Պաշտպանության նախարարություն | Կենտրոնական արխիվ | Արխիվավար | 26-34.6-Մ6-4 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Արդարադատության նախարարություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն | Քաղաքացիների սպասարկման բաժին | Մասնագետ | 12-Գ1-18.3-Մ6-4 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | Սոցիալական ապահովության բաժին | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի մասնագետ | 94-1.5-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Աշխատանքի և զբաղվածության վարչություն | Զբաղվածության բաժին | Զբաղվածության բաժնի մասնագետ | 10-32.1-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Պաշտպանության նախարարություն | Նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչություն | Կազմակերպչական վարչություն | Ընդհանուր բաժին | Ընդհանուր բաժնի գործառնավար | 26-33.3-Մ6-4 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Պաշտպանության նախարարություն | Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն | Երևանի N1 տարածքային ստորաբաժանում | Զորահավաքային բաժանմունք | Գործառնավար | 26-33.8-Մ6-4 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Պաշտպանության նախարարություն | Նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչություն | Կազմակերպչական վարչություն | Ընդհանուր բաժին | Ընդհանուր բաժնի գործառնավար | 26-33.3-Մ6-4 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կադաստրի կոմիտե | «Վանաձոր» սպասարկման գրասենյակ | Մասնագետ | 61-26.6ը3-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն | ֆինանսատնտեսագիտական բաժին | Մասնագետ | 97-1.1-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն | ֆինանսատնտեսագիտական բաժին | Մասնագետ | 97-1.1-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Գեղարքունիքի մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.6-Մ7-3 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժին | Մասնագետ | 64-26.5-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժին | Մասնագետ | 64-26.5-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Գեղարքունիքի մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.6-Մ7-3 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ դատախազություն | Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների դատախազության տարածքային բաժին | Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների դատախազության տարածքային բաժնի մասնագետ | 31-28-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Տավուշի մարզային վարչություն | ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժին | Մասնագետ | 64-25.12-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կադաստրի կոմիտե | «Վանաձոր» սպասարկման գրասենյակ | Մասնագետ | 61-26.6ը3-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն | ֆինանսատնտեսագիտական բաժին | Մասնագետ | 97-1.1-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | Քարտուղարություն | քարտուղարության վարչատնտեսական բաժնի մասնագետ | 99-99-2-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ դատախազություն | Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների դատախազության տարածքային բաժին | Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների դատախազության տարածքային բաժնի մասնագետ | 31-28-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | Քարտուղարություն | քարտուղարության վարչատնտեսական բաժնի մասնագետ | 99-99-2-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Լոռու մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.7-Մ7-6 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Տավուշի մարզային վարչություն | ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժին | Մասնագետ | 64-25.12-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Ֆինանսական բաժին | Ֆինանսական բաժնի մասնագետ | 10-33.4-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի(այսուհետ ՝ Բաժին) մասնագետ (այսուհետ՝ մասնագետ) | 94-3.4-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Միգրացիոն ծառայություն | Միգրացիոն ծառայության ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժին | Միգրացիոն ծառայության ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժնի մասնագետ | 22-1-22.3-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Ֆինանսական բաժին | Ֆինանսական բաժնի մասնագետ | 10-33.4-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Լոռու մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.7-Մ7-6 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Նմուշառման և լաբորատոր փորձաքննությունների կազմակերպման բաժին | տեսուչ | 70-26.7-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Միգրացիոն ծառայություն | Միգրացիոն ծառայության ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժին | Միգրացիոն ծառայության ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժնի մասնագետ | 22-1-22.3-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Արմավիրի մարզային վարչություն | Մասնագետ | 64-25.5-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Տավուշի մարզային վարչություն | ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժին | Մասնագետ | 64-25.12-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Գնումների և հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Հաշվետվությունների ուսումնասիրման և վերլուծությունների բաժին | Մասնագետ | 18-35.12-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կադաստրի կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Իրավական ապահովման բաժին | Մասնագետ | 61-25.6-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կադաստրի կոմիտե | Կադաստրային գնահատման և շուկայի վերլուծության վարչություն | Շուկայի վերլուծության բաժին | Մասնագետ | 61-25.7-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Լոռու մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.7-Մ7-6 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Արմավիրի մարզային վարչություն | Մասնագետ | 64-25.5-Մ7-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Տավուշի մարզային վարչություն | ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.12-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | Քարտուղարություն | քարտուղարության ընդհանուր բաժնի մասնագետ | 99-99-2-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կադաստրի կոմիտե | Իրավաբանական վարչություն | Իրավական ապահովման բաժին | Մասնագետ | 61-25.6-Մ6-2 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն | Փաստաթղթաշրջանառության բաժին | բաժնի փաստաթղթավար | 71-28.1.բ-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչություն | Քաղաքաշինական վերահսկողության բաժին | բաժնի մասնագետ | 71-28.1.զ-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կադաստրի կոմիտե | Կադաստրային գնահատման և շուկայի վերլուծության վարչություն | Շուկայի վերլուծության բաժին | Մասնագետ | 61-25.7-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | Քարտուղարություն | քարտուղարության ընդհանուր բաժնի մասնագետ | 99-99-2-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Տավուշի մարզային վարչություն | ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.12-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Լոռու մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.7-Մ7-3 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Շիրակի մարզային կենտրոն | տեսուչ | 70-26.24-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Հաշվետվությունների ուսումնասիրման և վերլուծությունների բաժին | Մասնագետ | 18-35.12-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Լոռու մարզային վարչություն | տարածքային վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.7-Մ7-3 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության, լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչություն | Ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության բաժին | Մասնագետ | 22-33.14-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալր

Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչություն | Քաղաքաշինական վերահսկողության բաժին | բաժնի մասնագետ | 71-28.1.զ-Մ6-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժին | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի մասնագետ | 2

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով | Իրավաբանական վարչություն | Մուտքագրող | 42-26․1-Մ6-7 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժին | մասնագետ | 64-25.14-Մ7-1 | Վարկանիշային ցուցակից համալրում