Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային թեստավորման մրցույթ

  Վարկանիշային թեստավորման մրցույթ

Հայտարարություն՝ վարկանիշային ցուցակ կազմելու համար անցկացվող թեստավորման մասին

Հայտարարություն՝ վարկանիշային ցուցակ կազմելու համար անցկացվող թեստավորման մասին

Հայտարարություն՝ վարկանիշային ցուցակ կազմելու համար անցկացվող թեստավորման մասին

Հայտարարություն՝ վարկանիշային ցուցակ կազմելու համար անցկացվող թեստավորման մասին

Հայտարարություն՝ վարկանիշային ցուցակ կազմելու համար անցկացվող թեստավորման մասին

Հայտարարություն՝ վարկանիշային ցուցակ կազմելու համար անցկացվող թեստավորման մասին