Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Նվազագույն պաշտոնային դրույքաչափերը ըստ պաշտոնների խմբերի

  Նվազագույն պաշտոնային դրույքաչափերը ըստ պաշտոնների խմբերի

Ղեկավար պաշտոնների 1-ին ենթախումբ

577408

Ղեկավար պաշտոնների 2-րդ ենթախումբ

475072

Ղեկավար պաշտոնների 3-րդ ենթախումբ

391040

Ղեկավար պաշտոնների 4-րդ ենթախումբ

322816

Ղեկավար պաշտոնների 5-րդ ենթախումբ

267072

Մասնագիտական պաշտոնների 1-ին ենթախումբ

322816

Մասնագիտական պաշտոնների 2-րդ ենթախումբ

267072

Մասնագիտական պաշտոնների 3-րդ ենթախումբ

221312

Մասնագիտական պաշտոնների 4-րդ ենթախումբ

189696

Մասնագիտական պաշտոնների 5-րդ ենթախումբ

163072

Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախումբ

139776

Մասնագիտական պաշտոնների 7-րդ ենթախումբ

120640

Մասնագիտական պաշտոնների 8-րդ ենթախումբ

104000