Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Նվազագույն պաշտոնային դրույքաչափերը ըստ պաշտոնների խմբերի

  Նվազագույն պաշտոնային դրույքաչափերը ըստ պաշտոնների խմբերի

Ղեկավար պաշտոնների 1-ին խումբ

459011.6

Ղեկավար պաշտոնների 2-րդ խումբ

377659.4

Ղեկավար պաշտոնների 3-րդ խումբ

310858

Ղեկավար պաշտոնների 4-րդ խումբ

256623.2

Ղեկավար պաշտոնների 5-րդ խումբ

212309.4

Մասնագիտական պաշտոնների 1-ին խումբ

256623.2

Մասնագիտական պաշտոնների 2-րդ խումբ

212309.4

Մասնագիտական պաշտոնների 3-րդ խումբ

175932.4

Մասնագիտական պաշտոնների 4-րդ խումբ

150799.2

Մասնագիտական պաշտոնների 5-րդ խումբ

129634.4

Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ խումբ

111115.2

Մասնագիտական պաշտոնների 7-րդ խումբ

95903

Մասնագիտական պաշտոնների 8-րդ խումբ

82675