Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Բազային աշխատավարձի չափ

  Բազային աշխատավարձի չափ