Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >   Բազային աշխատավարձի չափ

  Բազային աշխատավարձի չափ