Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Միջին աշխատավարձը պետական ծառայություններում

  Միջին աշխատավարձը պետական ծառայություններում

Միջին աշխատավարձի համար հիմք է ընդունվել 2018 թվականի «Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի և վարձատրության համակարգի վերաբերյալ» զեկույցը:

285907