Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Առցանց հեռարձակում

  Առցանց հեռարձակում

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Հայտարարագրերի վերլուծության վարչություն | Հայտարարագրման բաժին. | Ավագ մասնագետ | 41-27.1-Մ3-2 | Արտաքին մրցույթ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Հայտարարագրերի վերլուծության վարչություն | Հայտարարագրման բաժին. | Ավագ մասնագետ | 41-27.1-Մ3-2 | Արտաքին մրցույթ