Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Նորություններ

  Նորություններ

«Քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվ»
02-12-2021

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱԴՐԵՐԻ ՌԵԶԵՐՎՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԱԾ (ՀԱՆՎԱԾ) ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

«Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքի 48-րդ հոդվածի 20-րդ մասի ուժով՝ Հատուկ քննչական ծառայությունը 2021 թվականի հոկտեմբերի 23-ից դադարեցրել է իր գործունեությունը։ Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասով՝ Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում 2021 թվականի հոկտեմբերի 25-ից գրանցված թվով 20 քաղաքացիական ծառայողներ համապատասխան որոշումների հիման վրա հանվել են քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվից։»

ԱԱՀԶբաղեցրած քաղաքացիական ծառայության վերջին պաշտոնըՌեզերվում գրանցման հիմքըՌեզերվում գրանցելու մասին որոշման համարը և ամսաթիվըՌեզերվից հանման հիմքըՌեզերվից հանելու մասին որոշման համարը և ամսաթիվը
Խաչատրյան Հասմիկ ՌաֆայելիՀատուկ քննչական ծառայության արտաքին կապերի և արարողակարգի բաժնի պետ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական  

1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ կետի 1-ին ենթակետ

N   139-Ա

8 նոյեմբեր 2021 թվական  

Հակոբյան Վահե Մանվելի

Հատուկ քննչական ծառայության

գլխավոր քարտուղարի տեղակալ

1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական  

1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N   147-Ա

23 նոյեմբեր 2021 թվական 

(փոփոխություն՝ N   153-Ա

26 նոյեմբեր 2021 թվական)

Ներսիսյան Միքայել ՌաֆիկիՀատուկ քննչական ծառայության ներքին աուդիտի բաժնի պետ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական  

1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N   147-Ա

23 նոյեմբեր 2021 թվական 

(փոփոխություն՝ N   153-Ա

26 նոյեմբեր 2021 թվական)

Եղիազարյան Աննա ՍամվելիՀատուկ քննչական ծառայության վիճակագրության բաժնի պետ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական  

1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N   147-Ա

23 նոյեմբեր 2021 թվական 

(փոփոխություն՝ N   153-Ա

26 նոյեմբեր 2021 թվական)

Ավագյան Էմմա ՂևոնդիՀատուկ քննչական ծառայության իրավական ապահովման բաժնի պետ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական  

1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N   147-Ա

23 նոյեմբեր 2021 թվական 

(փոփոխություն՝ N   153-Ա

26 նոյեմբեր 2021 թվական)

Նիկողոսյան Ալեքսան ԶավենիՀատուկ քննչական ծառայության քաղաքացիների ընդունելության բաժնի պետ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական  

1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N   147-Ա

23 նոյեմբեր 2021 թվական 

(փոփոխություն՝ N   153-Ա

26 նոյեմբեր 2021 թվական)

Պոչիկյան Ալինա ԱրարատիՀատուկ քննչական ծառայության ֆինանսատնտեսագիտական, հաշվապահական հաշվառման և գնումների բաժնի գլխավոր տնտեսագետ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական  

1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N   147-Ա

23 նոյեմբեր 2021 թվական 

(փոփոխություն՝ N   153-Ա

26 նոյեմբեր 2021 թվական)

Կարապետյան Նաիրա ՄուրադիՀատուկ քննչական ծառայության ֆինանսատնտեսագիտական, հաշվապահական հաշվառման և գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական  

1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N   147-Ա

23 նոյեմբեր 2021 թվական 

(փոփոխություն՝ N   153-Ա

26 նոյեմբեր 2021 թվական)

Նախշքարյան Արաքսյա ՀակոբիՀատուկ քննչական ծառայության անձնակազմի կառավարման բաժնի բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական  

1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ կետի 1-ին ենթակետ

N   149-Ա

25 նոյեմբեր 2021 թվական 

Համբարձումյան Հասմիկ ՀակոբիՀատուկ քննչական ծառայության անձնակազմի կառավարման բաժնի մասնագետ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական  

1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N   147-Ա

23 նոյեմբեր 2021 թվական 

(փոփոխություն՝ N   153-Ա

26 նոյեմբեր 2021 թվական)

Մնացականյան Անի ՄնացականիՀատուկ քննչական ծառայության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբան1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական  

1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N   147-Ա

23 նոյեմբեր 2021 թվական 

(փոփոխություն՝ N   153-Ա

26 նոյեմբեր 2021 թվական)

Շահբազյան Մառլենա ՇահբազիՀատուկ քննչական ծառայության արտաքին կապերի և արարողակարգի բաժնի ավագ մասնագետ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական  

1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N   147-Ա

23 նոյեմբեր 2021 թվական 

(փոփոխություն՝ N   153-Ա

26 նոյեմբեր 2021 թվական)

Թորոսյան Նարե ԵրվանդիՀատուկ քննչական ծառայության քարտուղարության բաժնի ավագ փաստաթղթավար1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական  

1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N   147-Ա

23 նոյեմբեր 2021 թվական 

(փոփոխություն՝ N   153-Ա

26 նոյեմբեր 2021 թվական)

Հայրապետյան Նորա ԱրմենիՀատուկ քննչական ծառայության քարտուղարության բաժնի ավագ փաստաթղթավար1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական  

1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N   147-Ա

23 նոյեմբեր 2021 թվական 

(փոփոխություն՝ N   153-Ա

26 նոյեմբեր 2021 թվական)

Մինասյան Սաթիկ ԽաչատուրիՀատուկ քննչական ծառայության քարտուղարության բաժնի ավագ փաստաթղթավար1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական  

1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N   147-Ա

23 նոյեմբեր 2021 թվական 

(փոփոխություն՝ N   153-Ա

26 նոյեմբեր 2021 թվական)

Պետրոսյան Նոննա ՋալալիՀատուկ քննչական ծառայության վիճակագրության բաժնի գլխավոր վիճակագիր1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական  

1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N   147-Ա

23 նոյեմբեր 2021 թվական 

(փոփոխություն՝ N   153-Ա

26 նոյեմբեր 2021 թվական)

Վարսանյան Աննա ԿարենիՀատուկ քննչական ծառայության  վիճակագրության բաժնի ավագ վիճակագիր1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական

1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N   147-Ա

23 նոյեմբեր 2021 թվական 

(փոփոխություն՝ N   153-Ա

26 նոյեմբեր 2021 թվական)

Հակոբյան Արտակ ՍտյոպայիՀատուկ քննչական ծառայության ներքին աուդիտի բաժնի ավագ աուդիտոր1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական

1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N   147-Ա

23 նոյեմբեր 2021 թվական 

(փոփոխություն՝ N   153-Ա

26 նոյեմբեր 2021 թվական)

Սահակյան Խաչատուր ԼևոնիՀատուկ քննչական ծառայության գործերի կառավարչության բաժնի մասնագետ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական

1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N   147-Ա

23 նոյեմբեր 2021 թվական 

(փոփոխություն՝ N   153-Ա

26 նոյեմբեր 2021 թվական)

Առուստամյան Աիդա ԳառնիկիՀատուկ քննչական ծառայության քաղաքացիների ընդունելության բաժնի ավագ մասնագետ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական

1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N   147-Ա

23 նոյեմբեր 2021 թվական 

(փոփոխություն՝ N   153-Ա

26 նոյեմբեր 2021 թվական)

 

«Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կադրերի ռեզերվ»
16-11-2021

«Հակակոռուպցիոն կոմիտեի» օրենքի 48-րդ հոդվածի 20-րդ մասի ուժով՝ Հատուկ քննչական ծառայությունը 2021 թվականի հոկտեմբերի 23-ից դադարեցրել է իր գործունեությունը։ Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասով՝ Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակը 2021 թվականի հոկտեմբերի 25-ից քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում է գրանցել գործունեությունը դադարեցրած Հատուկ քննչական ծառայության թվով 20 քաղաքացիական ծառայողի։
 

ԱԱՀԶբաղեցրած քաղաքացիական ծառայության վերջին պաշտոնըՌեզերվում գրանցման հիմքըՌեզերվում գրանցելու մասին որոշման համարը և ամսաթիվըՌեզերվից հանման հիմքըՌեզերվից հանելու մասին որոշման համարը և ամսաթիվը
Խաչատրյան Հասմիկ ՌաֆայելիՀատուկ քննչական ծառայության արտաքին կապերի և արարողակարգի բաժնի պետ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական 

1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ կետի 1-ին ենթակետ

N   139-Ա

8 նոյեմբեր 2021 թվական 

Հակոբյան Վահե Մանվելի

Հատուկ քննչական ծառայության

գլխավոր քարտուղարի տեղակալ

1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական 

  
Ներսիսյան Միքայել ՌաֆիկիՀատուկ քննչական ծառայության ներքին աուդիտի բաժնի պետ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական 

  
Եղիազարյան Աննա ՍամվելիՀատուկ քննչական ծառայության վիճակագրության բաժնի պետ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական 

  
Ավագյան Էմմա ՂևոնդիՀատուկ քննչական ծառայության իրավական ապահովման բաժնի պետ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական 

  
Նիկողոսյան Ալեքսան ԶավենիՀատուկ քննչական ծառայության քաղաքացիների ընդունելության բաժնի պետ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական 

  
Պոչիկյան Ալինա ԱրարատիՀատուկ քննչական ծառայության ֆինանսատնտեսագիտական, հաշվապահական հաշվառման և գնումների բաժնի գլխավոր տնտեսագետ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական 

  
Կարապետյան Նաիրա ՄուրադիՀատուկ քննչական ծառայության ֆինանսատնտեսագիտական, հաշվապահական հաշվառման և գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական 

  
Նախշքարյան Արաքսյա ՀակոբիՀատուկ քննչական ծառայության անձնակազմի կառավարման բաժնի բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական 

  
Համբարձումյան Հասմիկ ՀակոբիՀատուկ քննչական ծառայության անձնակազմի կառավարման բաժնի մասնագետ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական 

  
Մնացականյան Անի ՄնացականիՀատուկ քննչական ծառայության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբան1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական 

  
Շահբազյան Մառլենա ՇահբազիՀատուկ քննչական ծառայության արտաքին կապերի և արարողակարգի բաժնի ավագ մասնագետ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական 

  
Թորոսյան Նարե ԵրվանդիՀատուկ քննչական ծառայության քարտուղարության բաժնի ավագ փաստաթղթավար1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական 

  
Հայրապետյան Նորա ԱրմենիՀատուկ քննչական ծառայության քարտուղարության բաժնի ավագ փաստաթղթավար1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական 

  
Մինասյան Սաթիկ ԽաչատուրիՀատուկ քննչական ծառայության քարտուղարության բաժնի ավագ փաստաթղթավար1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական 

  
Պետրոսյան Նոննա ՋալալիՀատուկ քննչական ծառայության վիճակագրության բաժնի գլխավոր վիճակագիր1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական 

  
Վարսանյան Աննա ԿարենիՀատուկ քննչական ծառայության  վիճակագրության բաժնի ավագ վիճակագիր1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական

  
Հակոբյան Արտակ ՍտյոպայիՀատուկ քննչական ծառայության ներքին աուդիտի բաժնի ավագ աուդիտոր1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական

  
Սահակյան Խաչատուր ԼևոնիՀատուկ քննչական ծառայության գործերի կառավարչության բաժնի մասնագետ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական

  
Առուստամյան Աիդա ԳառնիկիՀատուկ քննչական ծառայության քաղաքացիների ընդունելության բաժնի ավագ մասնագետ1520-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետ

N 129-Ա

25 հոկտեմբեր 2021 թվական

  

 

 

 

«Աջակցություն Հայաստանում քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների իրականացմանը» Եվրոպական միության Թվինինգ ծրագրի առաջընթացի ներկայացման միջոցառում
29-10-2021

2021թ.-ի հոկտեմբերի 29-ին կայացել է «Աջակցություն Հայաստանում քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների իրականացմանը» Եվրոպական միության Թվինինգ ծրագրի առաջընթացի ներկայացման միջոցառումը, որին մասնակցել են բարձրաստիճան հյուրեր Ծրագիրն իրականացնող ԵՄ անդամ պետություններից՝ Ֆինլանդիայից, Էստոնիայից և Ֆրանսիայից, ՀՀ կառավարությունից, Եվրոպական միության պատվիրակությունից, դիվանագիտական ներկայացուցչություններից, Հայաստանում գործող միջազգային և տեղական այլ կառույցներից:

Ծրագիրը մեկնարկել է 2020թ.-ի հունվարի 13-ին և կավարտվի 2022թ.-ի մայիսի 31-ին: Այն ֆինանսավորվում է ԵՄ-ի կողմից, բյուջեն կազմում է մեկ միլիոն երեք հարյուր հազար եվրո: Հիմնական շահառու է հանդիսանում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակը (ՔԾԳ)։

Ծրագիրը հետամուտ է ՀՀ պետական կառավարման թափանցիկության, հաշվետվողականության և արդյունավետության բարելավման ընդհանուր նպատակի իրագործմանը՝ ամրապնդելով քաղաքացիական ծառայողների արհեստավարժությունը և լավ աշխատանքը՝ պետական կառավարման սկզբունքներին համահունչ։ Ծրագիրը բաղկացած է 4 բաղադրիչներից` կարողությունների հզորացում, համալրում, կատարողականի գնահատում և վերապատրաստում, որոնց ուղղությամբ առաջընթացը ներկայացվել է վերոհիշյալ միջոցառման ընթացքում։

Ակնկալվում է, որ թվարկված բաղադրիչների ներքո իրականացվող գործողությունները կհանգեցնեն մասնավորապես հետևյալ պարտադիր արդյունքներին`

  • ՔԾԳ և շահառու հաստատությունների կարողությունների զարգացում,
  • համալրման և ընտրության համակարգերի ուժեղացում,
  • քաղաքացիական ծառայության կատարողականի գնահատման համակարգի բարեփոխում և
  • վերապատրաստման համակարգի բարելավում։

Ծրագրի վերջին եռամսյակում նախատեսվում է իրականացնել ուսուցողական այցելություններ Ֆրանսիա, Էստոնիա և Ֆինլանդիա։

Տեղեկատվություն
09-06-2021

Սույն թվականի հունիսի 9-ին քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ներկայացուցիչները մասնակցել են ՄԱԶԾ և ՀՀ Փոխվարչապետի գրասենյակի կողմից համատեղ իրականացվող «Գենդերային հավասարությունը հանրային կառավարման ոլորտում» ծրագրի շրջանակում կազմակերպված միջոցառմանը:

Հանդիպման շրջանակում GEPAA ծրագրի թիմը նախաձեռնել է համատեղ մշակման միջոցառում շահագրգիռ կողմերի հետ, որի ընթացքում քննարկվել են պետական կառավարման համակարգում անձնակազմի կառավարման ավանդական խնդիրները այլընտրանքային տեսակետներով, լրացուցիչ գաղափարներով և նորարարական լուծումներով հարստացնելու հնարավորությունները:

Միջոցառման ընթացքում քննարկվել են քաղաքացիական ծառայության համակարգում անձնակազմի հոսունության պատճառներին, անձնակազմի պահպանման հնարավոր ուղիներին առնչվող հարցեր, ինչպես նաև՝ ՀՀ պետական կառավարման համակարգում գենդերային հավասարության մեխանիզմների մշակման և ներդրման հնարավորությունը:

Ծրագիրն իրականացվում է 2019 թվականից ի վեր և նպատակ է հետապնդում նպաստել ՀՀ-ում գենդեր զգայուն հանրային կառավարման համակարգի կայացմանը:


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
20-10-2020
Հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր քաղաքացու ընդհանուր հիմունքներով հանրային ծառայության անցնելու իրավունքի մասին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 49-րդ հոդվածը, ինչպես նաև ընդհանուր զորահավաք հայտարարելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին» 1586-Ն որոշումը, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակը իրազեկում է. վարկանիշային ցուցակում ընդգրկվելու համար սույն թվականի հոկտեմբերի 26-ից նոյեմբերի 5-ը ներառյալ նախատեսված թեստավորման փուլը տեղափոխվում է այլ ժամանակահատված: Սույն թվականի հոկտեմբերի 26-ից նոյեմբերի 5-ը ներառյալ նախատեսված թեստավորման փուլին մասնակցելու իրավունք ստացած քաղաքացիները թեստավորման օրվա և ժամի մասին կիրազեկվեն լրացուցիչ: ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
09-10-2020
Հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր քաղաքացու ընդհանուր հիմունքներով հանրային ծառայության անցնելու իրավունքի մասին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 49-րդ հոդվածը, ինչպես նաև ընդհանուր զորահավաք հայտարարելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին» 1586-Ն որոշումը, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակը իրազեկում է. վարկանիշային ցուցակում ընդգրկվելու համար սույն թվականի հոկտեմբերի 12-23-ը ներառյալ նախատեսված թեստավորման փուլը տեղափոխվում է այլ ժամանակահատված: Սույն թվականի հոկտեմբերի 12-23-ը ներառյալ նախատեսված թեստավորման փուլին մասնակցելու իրավունք ստացած քաղաքացիները թեստավորման օրվա և ժամի մասին կիրազեկվեն լրացուցիչ: ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
Հայտարարություն
10-09-2020

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակը (այսուհետ՝ Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ) հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ ենթախմբերի պաշտոններն զբաղեցնելու համար վարկանիշային ցուցակ կազմելու համար անցկացվող թեստավորման (այսուհետ՝ Թեստավորում) մասին: Թեստավորմանը մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները պետք է անձամբ Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ (ք. Երևան, Տերյան 89) ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝ 1. դիմում (ձևը լրացվում է տեղում), 2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (եթե անձը նույնականացման քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝պատճեններով), 3. կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ պատճենով, 3.1 եթե անձը ստացել է միայն միջնակարգ կրթություն, ապա ներկայացվում է միջնակարգ կրթությունը հավաստող փաստաթուղթը պատճենով, 3.2 եթե անձը ստացել է բարձրագույն կրթություն, ապա ներկայացվում է բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթ(եր)ը՝ դիպլոմ(ներ)ը՝ պատճեն(ներ)ով, 3.3 եթե անձը սովորում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, ապա ներկայացվում է ուսումնառության մասին տեղեկանք՝ պատճենով կամ ուսանողական տոմսը՝ պատճենով, 4. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ՝ պատճենով կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական՝ պատճենով, 5. առկայության դեպքում՝ աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ պատճենով, 6. մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափսի: Քաղաքացու՝ Թեստավորմանը մասնակցելու համար ներկայացվող փաստաթղերի պատճենները Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի աշխատողի կողմից համեմատվում են բնօրինակների հետ, որից հետո փաստաթղթերի բնօրինակներն անմիջապես վերադարձվում են քաղաքացուն: Թեստավորմանը մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2020 թվականի սեպտեմբերի 10-ից մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ՝ աշխատանքային օրերին: Դիմումները յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ընդունվում են ժամը 9:30-ից 12:30-ը և 14:30-ից 17:30-ը: Փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո քաղաքացուն տրվում է ստացական, որում նշվում են թեստավորման անցկացման օրը, ժամը, վայրը և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն: Վարկանիշային ցուցակ կազմելու համար թեստավորումները կանցկացվեն Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի վարչական շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89)՝ 2020 թվականի հոկտեմբերի 12-ից սկսած: Ելնելով թեստավորմանը մասնակցելու համար դիմում ներկայացրած քաղաքացիների թվից՝ թեստավորումը կարող է անցկացվել մեկ կամ մի քանի խմբերով՝ տարբեր օրերի և (կամ) ժամերի: Թեստավորման յուրաքանչյուր խմբի համար կազմվում է նոր թեստ: Թեստը ձևավորվում է թեստավորման անցկացման էլեկտրոնային ծրագրի միջոցով: Թեստը բաղկացած է 50 թեստային առաջադրանքից: Թեստավորման թեստային առաջադրանքները կազմվում են հետևյալ բնագավառներից՝ նշված չափաքանակներով՝ 1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն՝ 10 առաջադրանք. 2. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 2018 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-205-Ն օրենք՝ 5 առաջադրանք. 3. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված բարեվարքության համակարգ՝ 5 առաջադրանք («Հանրային ծառայության մասին» 2018 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-206-Ն օրենք, 5-րդ գլուխ). 4. հայերենի իմացություն` 10 առաջադրանք. 5. հայկական պետականության, Հայաստանի նշանավոր դեմքերի, իրադարձությունների, փաստերի և հոգևոր արժեքների ճանաչողություն՝ 5 առաջադրանք. 6. տրամաբանելու, արագ ընկալելու, օրինաչափությունն ի հայտ բերելու, գործողությունների ալգորիթմ կազմելու կամ շարունակելու կարողություն՝ 15 առաջադրանք: Թեստավորմանը մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները Թեստավորման վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի համալրման և կատարելագործման վարչություն (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89, հեռախոսահամար՝ 010-52-02-64, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ naira.sargsyan@cso.gov.am):

Հայտարարություն
10-08-2020

Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակը ծանուցում է կասեցված մրցույթի անցկացումը վերսկսելու մասին Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակը ծանուցում է, որ հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի N 298-Ն որոշումը և Պարետի 2020 թվականի հուլիսի 17-ի N Ց/146-2020 ցուցումը, վերսկսում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարի (ծածկագիր՝ 42-Ղ1-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար կասեցված արտաքին մրցույթի անցկացումը: Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարի (ծածկագիր՝ 42-Ղ1-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2020 թվականի օգոստոսի 12-ին` ժամը 12:00-ին, իսկ հարցազրույցի փուլը՝ 2020 թվականի օգոստոսի 14-ին՝ ժամը 10:00-ին, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89):

Տեղեկատվություն
10-03-2020

Այսօր՝ մարտի 10-ին, Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում տեղի ունեցավ ԵՄ Թվինինգ «Աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների հետագա իրականացմանը» ծրագրի ղեկավար խորհրդի առաջին նիստը՝ խորհրդի նախագահ Գարուշ Դավթյանի ղեկավարությամբ։ Նիստին ներկա էին ծրագրի գլխավոր ղեկավարը և ֆինանսական մասի պատասխանատուն Ֆինլանդիայից, ծրագրի կրտսեր ղեկավարները Ֆրանսիայից և Էստոնիայից։

Թվինինգ ծրագրի ղեկավար խորհուրդը հաստատեց ծրագրի աշխատանքային ծրագիրը, ծրագրի հրապարակայնության պլանը, հետագա նիստերի ժամանակացույցը, ինչպես նաև առաջիկայում սպասվող ծրագրի մեկնարկային մեծ միջոցառման հետ կապված հարցեր։ Ծրագրի գլխավոր խորհրդական Քրիստա Հաակը ներկայացրեց ծրագրի առաջընթացը՝ մեկնարկի և պլանավորման փուլում, իսկ գործընկեր խորհրդականը և բաղադրիչների գործընկեր ղեկավարները մանրամասնեցին ԵՄ գործընկերների հետ տարվող աշխատանքների իրավիճակը։ Գրասենյակի ղեկավար Գարուշ Դավթյանը դրական և արդյունավետ գնահատեց Թվինինգ ծրագրի հետ համագործակցությունը և ևս մեկ անգամ գրասենյակի անունից ընդգծեց ծրագրի կարևորությունը քաղաքացիական ծառայության համակարգի համար։ ԵՄ պատվիրակության միջազգային համագործակցության պատասխանատու Պաուլիուս Ստրելչիունասը նույնպես գոհունակություն հայտնեց ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ, նշեց, որ Պատվիրակությունը շարունակական կապի մեջ է թե՛ գլխավոր խորհրդականի և թե՛ Գրասենյակի հետ և բաց է համագործակցության համար։

Տեղեկատվություն
23-01-2020

Այսօր՝ հունվարի 23-ին, Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում ԵՄ Թվինինգ «Աջակցություն Հայաստանում քաղաքացիական ծառայության հետագա բարեփոխումներին» ծրագրի պլանավորման հանդիպմանն իր մասնակցությունը բերեց Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան՝ պարոն Ջոնաթան Լաքոտը։ Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավար պարոն Գարուշ Դավթյանը ողջույնի խոսքով դիմեց պարոն դեսպանին՝ ընդգծելով և բարձր գնահատելով նրա սատարումը ֆրանսիական կողմից կոնսորցիումին մասնակցությանը և Թվինինգ ծրագրով մրցույթի մասնակցությանը։ Պարոն Դավթյանը ուրախությամբ նշեց, որ հայ-ֆրանսիական բազմամյա, բարեկամական հարաբերություների տարեգրության մեջ կավելանա գործակցության ևս մեկ ոլորտ՝ հանրային կառավարման և մասնավորապես քաղաքացիական ծառայության ոլորտը։ Պարոն Լաքոտը իր հերթին ողջունեց Թվինինգ ծրագրի թիմի անդամներին, ընդգծեց հանրային կառավարման մեջ քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների անկյունաքարային դերը՝ միաժամանակ վկայելով, որ Հայաստանի իրականության և իրադարձություններին քաջատեղյակ լինելով, կարող է փաստել, որ հանրային կառավարման արմատական բարեփոխումների հանձնառությունը գալիս է կենտրոնական կառավարությունից, որն էլ արտացոլվել էր կառավարության ձևավորումից հետո ներկայացված ծրագրի մեջ՝ 2019 թվականին։ Գործընկերների միջև տեղի ունեցավ ջերմ և բարեկամական մտքերի փոխանակում և հետագա անելիքների շուրջ ձեռք բերվեցին պայմանավորվածություններ։

Տեղեկատվություն
22-01-2020

Այսօր՝ հունվարի 22-ին, Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավար պարոն Գարուշ Դավթյանն ընդունեց ԵՄ Թվինինգ ծրագրի Գլխավոր խորհրդական տիկին Կրիստա Հաակին և Ֆինլանդիայի ՀԱՈՒՍ Հանրային կառավարման ինստիոտւտի տնօրեն՝ տիկին Հեյդի Լեմպինենին, ով ժամանել է Հայաստան ծրագրի առաջին պլանավորման հանդիպմանը մասնակցելու համար։ ԵՄ Թվինինգ «Աջակցություն Հայաստանում քաղաքացիական ծառայության հետագա բարեփոխումներին» ծրագիրն իրականացվում է Ֆրանսիա, Ֆինլանդիա, Էստոնիա կոնսորցիումի կողմից և ծրագրի աշխատանքներն ուղղված են լինելու ՔԾԳ և այլ մարմինների ընդհանուր կարողությունների զարգացմանը, վերապատրաստումներին և համալրման գործընթացներին, ինչպես նաև՝ կատարողականի գնահատման նոր համակարգի ներդրմանը։ Պարոն Գարուշ Դավթյանը ողջունեց Թվինինգ ծրագրի մեկնարկային աշխատանքների արագ կազմակերպումը և փոխանցեց ՔԾԳ հանձնառությունը՝ ծրագրի աշխատանքները բարձր մակարդակով ապահովելու համար։

Տեղեկատվություն
18-12-2019

Այսօր՝ դեկտեմբերի 18-ին, Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի պատասխանատուները հյուրընկալեցին ՍԻԳՄԱ ՏՀԶԿ ծրագրի փորձագետներին։ ՍԻԳՄԱ-ի հետ համագործակցությունը սկսվել է գրասենյակի ստեղծման օրից, ՍԻԳՄԱ-ի կողմից անցկացված «Հայաստանի Հանրապետության հանրային կառավարման սկզբունքների ելակետային գնահատումն» անց է կացվել 2018 թ-ին, որի առաջարկությունները, ինչպես նշեց գրասենյակի ղեկավար Գ․ Դավթյանը, ուղենիշ են հանդիսանում նոր փոփոխությունների և բարեփոխումների համար։ ՍԻԳՄԱ-ի ներկայացուցիչների այցի նպատակն էր աջակցության և հետագա համատեղ ծրագրերի մշակման ուղղությամբ աշխատանքային ծրագրի որոշումը, ՍԻԳՄԱ-ն որպես ռեսուրս կրկին ՔԾԳ-ին առաջարկելը և ՔԾԳ-ի կարիքների և ակնկալիքների ըմբռնումը։ ՍԻԳՄԱ-ի բոլոր գործողությունները համակարգվում են ԵՄ պատվիրակության գրասենյակի և Եվրոպական հանձնաժողովի հետ համատեղ։

Կողմերը համաձայնեցին շուտով կազմակերպել աշխատանքային հանդիպում քննարկում ընդլայնված կազմով, որի ընթացքում կորոշվեն համագործակցության կոնկրետ ուղղությունները։

Տեղեկատվություն
11-12-2019

Այսօր՝ դեկտեմբերի 11-ին, Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի պատասխանատուներն ընդունեցին ՄԱԿ-ի համապարփակ օժանդակության գնահատումն իրականացնող մասնագետներ՝ Տոմիսլավ Նովովիչին և Արմեն Մելքումյանին։ Այցի նպատակն էր ՄԱԿ-ի հետ 2016-2020 թվականների ընթացքում իրականացված համատեղ աշխատանքների, օժանդակության արդյունավետ պլանավորման և առաջնահերթությունների սահմանման, զարգացման օժանդակության արդյունավետության համապարփակ գնահատումը։ ՔԾԳ ղեկավար պարոն Գարուշ Դավթյանը ներկայացրեց ՄԱԿ-ի հետ համատեղ իրականացված և ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերը՝ բարձր գնահատելով կազմակերպության արագ արձագանքման, արդյունավետ աշխատելաոճի, թիրախավորված օժանդակության, ներքին և արտաքին համակարգման և կայուն գործընկերության արդյունավետությունը։ Գործընկերների խնդրանքով առանձնացվեցին նաև ապագա մարտահրավերներն ու զարգացման ենթակա ուղղությունները՝ քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների իրականացման մեջ։

Տեղեկատվություն
28-11-2019

Նոյեմբերի 28-ին վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում տեղի է ունեցել հանդիպում ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ներկայացուցչի և գործակալության կողմից ներգրավված միջազգային փորձագետների հետ:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են քաղաքացիական ծառայողների բարեվարքության համակարգին առնչվող հարցեր, ինչպես նաև՝ անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրա իրականացման 2019-2022 թթ.-ի միջոցառումների ծրագրի շրջանակում վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կողմից իրականացվող աշխատանքներին:

Փորձագետներն իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել տեղեկատվական և խորհրդատվական օժանդակություն ցուցաբերել քաղաքացիական ծառայության գրասենյակին՝ հակակոռուպցիոն ռազմավարության շրջանակում վերջինիս կողմից իրականացվող աշխատանքներում:

Հանդիպման ավարտին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հետագա համագործակցության ուղղությունների և ձևաչափի վերաբերյալ:

Տեղեկատվություն
22-11-2019

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ներկայացուցիչ Նարեկ Կամենդատյանը մասնակցել է նոյեմբերի 15-ին Ուզբեկստանում կայացած միջազգային գիտագործնական համաժողովին: Համաժողովը կազմակերպվել է Աստանայի Քաղաքացիական ծառայության ՀԱԲ-ի կողմից և անցկացվել է «Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների համատեքստում. միջազգային պրակտիկան և Ուզբեկստանի փորձը» խորագրով: Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ներկայացուցիչը ներկայացրել է «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները որպես պետական համակարգի թվայնացման և թափանցիկության հասնելու միջոց» թեմայով զեկույց, որի ընթացքում անդրադարձել է քաղաքացիական ծառայության համակարգի թվայնացման հայաստանյան փորձին, պետական համակարգում առկա էլեկտրոնային ծրագրերին, ինչպես նաև՝ այժմ մշակման փուլում գտնվող մարդկային ռեսուրսների կառավարման և տեղեկատվական հարթակին: Ելույթում արծարծված հարցերը մեծ հետաքրքրություն են առաջացրել գործընկեր կառույցների ներկայացուցիչների մոտ:

Տեղեկատվություն
13-11-2019

Այսօր՝ նոյեմբերի 13-ին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողմից կազմակերպվեց «Կոմպետենցիաների շրջանակի կիրառումը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության համակարգում» թեմայով սեմինարը։ ՄԱԶԾ մշտական ներկայացուցչի տեղակալ Միհաելա Ստոյկոսկան իր ողջույնի խոսքում ընդգծեց քաղաքացիական ծառայության արդյունավետության կարևորությունը երկրի ընդհանուր բարեփոխումների իրականացման համար։ Նա նշեց, որ ՄԱԶԾ կշարունակի աջակցել ՔԾԳ-ին՝ իր ծրագրերի և նախաձեռնությունների մեջ։ Սեմինարին մասնակցեցին քաղաքացիական ծառայության համակարգում ընդգրկված մարմինների գլխավոր քարտուղարները: Սեմինարի ընթացքում միջազգային փորձագետը ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության համակարգում ընդգրկված պաշտոնների համար անհրաժեշտ կոմպետենցիաների շրջանակը, վերջինիս բաղադրիչներն ու ներդրման հնարավորությունները։ Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավար Գարուշ Դավթյանն իր խոսքում կարևորեց նման միջոցառումների անցկացումը հատկապես անցումային փուլում՝ շեշտելով, որ վերջիններս լավ հնարավորություն են քննարկելու կոմպետենցիաներին առնչվող արդի խնդիրները, անդրադառնալու միջազգային հաջողված փորձին, ներկայացնելու առաջարկներ՝ ակնկալվող գործողությունների վերաբերյալ:

Հայտարարություն
26-09-2019

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակը (այսուհետ՝ Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ) հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ ենթախմբերի պաշտոններն զբաղեցնելու համար վարկանիշային ցուցակ կազմելու համար անցկացվող թեստավորման (այսուհետ՝ Թեստավորում) մասին:

Թեստավորմանը մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները պետք է անձամբ Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ (ք. Երևան, Տերյան 89) ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

1. դիմում (ձևը լրացվում է տեղում),

2. անձնագիր և (կամ) նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (եթե անձը նույնականացման քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),

3. կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ պատճենով,

3.1 եթե անձը ստացել է միայն միջնակարգ կրթություն, ապա ներկայացվում է միջնակարգ կրթությունը հավաստող փաստաթուղթը՝ պատճենով,

3.2 եթե անձը ստացել է բարձրագույն կրթություն, ապա ներկայացվում է բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթ(եր)ը՝ դիպլոմ(ներ)ը՝ պատճեն(ներ)ով,

3.3 եթե անձը սովորում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, ապա ներկայացվում է ուսումնառության մասին տեղեկանք՝ պատճենով կամ ուսանողական տոմսը՝ պատճենով,

4. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ՝ պատճենով կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական՝ պատճենով,

5. առկայության դեպքում՝ աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ պատճենով,

6. մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Քաղաքացու՝ Թեստավորմանը մասնակցելու համար ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենները Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի աշխատողի կողմից համեմատվում են բնօրինակների հետ, որից հետո փաստաթղթերի բնօրինակներն անմիջապես վերադարձվում են քաղաքացուն:

Թեստավորմանը մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2019 թվականի սեպտեմբերի 26-ից մինչև 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ը ներառյալ: Դիմումները ընդունվում են յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 9:30-ից 12:30-ը և 14:30-ից 17:30-ը:

Փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո քաղաքացուն տրվում է ստացական, որում նշվում են թեստավորման անցկացման օրը, ժամը, վայրը և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն:

Թեստավորումները կանցկացվեն Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի վարչական շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89)՝ 2019 թվականի հոկտեմբերի 28-ից սկսած:

Թեստավորման թեստային առաջադրանքները կազմվում են հետևյալ բնագավառներից՝

1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն.

2. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք.

3. «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված բարեվարքության համակարգ.

4. հայերենի իմացություն.

5. հայկական պետականության, Հայաստանի նշանավոր դեմքերի, իրադարձությունների, փաստերի և հոգևոր արժեքների ճանաչողություն.

6. տրամաբանելու, արագ ընկալելու, օրինաչափությունն ի հայտ բերելու, գործողությունների ալգորիթմ կազմելու կամ շարունակելու կարողություն:

Թեստավորմանը մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները Թեստավորման վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի համալրման և կատարելագործման վարչություն (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89, հեռախոսահամար՝ 010-52-02-64, էլ. փոստ՝ greta.karapetyan@cso.gov.am):


Տեղեկատվություն
02-07-2019

Այսօր՝ հուլիսի 2-ին Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում տեղի ունեցավ հանդիպում Նիդերլանդների հելսինկյան կոմիտեի գործադիր տնօրեն Պեպին Գերիցի հետ։ Հանդիպման ընթացքում համաձայնություն ձեռք բերվեց կնքել փոխըմբռնման հուշագիր, որով Գրասենյակը կդառնա Նիդերլանդների հելսինկյան կոմիտեի Մատրա օրենքի գերակայություն վերապատրաստման ծրագրի ազգային համակարգողը։ Ծրագրի նպատակն է` ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացումը օրենքի գերակայության ոլորտում մի շարք երկրներում՝ այդ թվում Հայաստանում։ Համաձայնությունը մասնավորապես վերաբերվում է վերապատրաստման ծրագրի մասնակիցների ընտրության գործընթացի մեջ Գրասենյակի ներգրավմանը։ Գրասենյակի առաջարկով, մասնակիցները վերադառնալուց հետո կկիսեն իրենց փորձը գործընկեր քաղաքացիական ծառայողների հետ, կդառնան տվյալ թեմայով վերապատրաստող։ Այսպիսով կերաշխավորվի ծրագրի շարունակականությունն ու տարածումը:


Պարզաբանում
17-06-2019

Վարկանիշային ցուցակ կազմելու թեստավորման հարցերը չեն հրապարակվում։ Հայտարարության մեջ մանրամասն տրված են բնագավառները, որոնցից կազմված են թեստային առաջադրանքները:

Թեստը բաղկացած է 50 թեստային առաջադրանքից: Թեստավորման թեստային առաջադրանքները կազմվում են հետևյալ բնագավառներից՝ նշված չափաքանակներով՝

• Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն՝ 10 առաջադրանք,

• «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 2018 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-205-Ն օրենք՝ 5 առաջադրանք,

• «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված բարեվարքության համակարգ՝ 5 առաջադրանք («Հանրային ծառայության մասին» 2018 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-206-Ն օրենք, 5-րդ գլուխ),

• հայերենի իմացություն` 10 առաջադրանք,

• հայկական պետականության, Հայաստանի նշանավոր դեմքերի, իրադարձությունների, փաստերի և հոգևոր արժեքների ճանաչողություն՝ 5 առաջադրանք,

• տրամաբանելու, արագ ընկալելու, օրինաչափությունն ի հայտ բերելու, գործողությունների ալգորիթմ կազմելու կամ շարունակելու կարողություն՝ 15 առաջադրանք:

Հայտարարություն
14-06-2019

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակը (այսուհետ՝ Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ) հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ,7-րդ և 8-րդ ենթախմբերի պաշտոններն զբաղեցնելու համար վարկանիշային ցուցակ կազմելու համար անցկացվող թեստավորման (այսուհետ՝ Թեստավորում) մասին:

Թեստավորմանը մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները պետք է անձամբ Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ (ք. Երևան, Տերյան 89) ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

1. դիմում (ձևը լրացվում է տեղում),

2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (եթե անձը նույնականացման քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),

3. կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ պատճենով,

3.1 եթե անձը ստացել է միայն միջնակարգ կրթություն, ապա ներկայացվում է միջնակարգ կրթությունը հավաստող փաստաթուղթը՝ պատճենով,

3.2 եթե անձը ստացել է բարձրագույն կրթություն, ապա ներկայացվում է բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթ(եր)ը՝ դիպլոմ(ներ)ը՝ պատճեն(ներ)ով,

3.3 եթե անձը սովորում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, ապա ներկայացվում է ուսումնառության մասին տեղեկանք՝ պատճենով կամ ուսանողական տոմսը՝ պատճենով,

4. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ՝ պատճենով կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական՝ պատճենով,

5. առկայության դեպքում՝ աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ պատճենով,

6. մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Քաղաքացու՝ Թեստավորմանը մասնակցելու համար ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենները Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի աշխատողի կողմից համեմատվում են բնօրինակների հետ, որից հետո փաստաթղթերի բնօրինակներն անմիջապես վերադարձվում են քաղաքացուն:

Թեստավորմանը մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2019 թվականի հունիսի 14-ից մինչև 2019 թվականի հունիսի 28-ը ներառյալ՝ աշխատանքային օրերին: Դիմումները յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ընդունվում են ժամը 9:30-ից 12:30-ը և 14:30-ից 17:30-ը:

Փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո քաղաքացուն տրվում է ստացական, որում նշվում են թեստավորման անցկացման օրը, ժամը, վայրը և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն:

Վարկանիշային ցուցակ կազմելու համար թեստավորումները կանցկացվեն Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի վարչական շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89)՝ 2019 թվականի հուլիսի 15-ից սկսած: Ելնելով թեստավորմանը մասնակցելու համար դիմում ներկայացրած քաղաքացիների թվից՝ թեստավորումը կարող է անցկացվել մեկ կամ մի քանի խմբերով՝ տարբեր օրերի և (կամ) ժամերի:

Թեստավորման յուրաքանչյուր խմբի համար կազմվում է նոր թեստ:

Թեստը ձևավորվում է թեստավորման անցկացման էլեկտրոնային ծրագրի միջոցով: Թեստը բաղկացած է 50 թեստային առաջադրանքից:

Թեստավորման թեստային առաջադրանքները կազմվում են հետևյալ բնագավառներից՝ նշված չափաքանակներով՝

1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն՝ 10 առաջադրանք.

2. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 2018 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-205-Ն օրենք՝ 5 առաջադրանք.

3. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրա¬պետության օրենքով սահմանված բարեվարքության համակարգ՝ 5 առաջադրանք («Հանրային ծառայության մասին» 2018 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-206-Ն օրենք, 5-րդ գլուխ).

4. հայերենի իմացություն` 10 առաջադրանք.

5. հայկական պետականության, Հայաստանի նշանավոր դեմքերի, իրադարձությունների, փաստերի և հոգևոր արժեքների ճանաչողություն՝ 5 առաջադրանք.

6. տրամաբանելու, արագ ընկալելու, օրինաչափությունն ի հայտ բերելու, գործողությունների ալգորիթմ կազմելու կամ շարունակելու կարողություն՝ 15 առաջադրանք:

Թեստավորմանը մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները Թեստավորման վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի համալրման և կատարելագործման վարչություն (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 89, հեռախոսահամար՝ 010-52-02-64, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ arus.darbinyan@cso.gov.am): 

Տեղեկատվություն
22-05-2019

Այսօր՝ մայիսի 22-ին, Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում հյուրընկալվել էր Հայաստանում Համաշխարհային բանկի պատվիրակությունը։ Ողջունելով հյուրերին, գրասենյակի ղեկավարը տեղեկացրեց, որ ՀԲ-ի պետական հատվածի արդիականացման ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորվող և արտաքին կապալառուի կողմից իրականացվող Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի մշակման աշխատանքները գտնվում են իրականացման փուլում և ընթանում են ժամանակացույցին համապատասխան։

ՀԲ առաքելության անդամներն իրենց պատրաստակամությունը հայտնեցին փոխլրացնելու պետական համակարգի և մարդկային ռեսուրսների էլեկտրոնային կառավարման հետ կապված այն բացերը, որոնք կամբողջացնեն քաղաքացիական ծառայության թվայնացումը՝ հաշվի առնելով ընթացիկ ծրագրերը։ Գրասենյակի ղեկավարությունը ողջունեց ՀԲ-ի առաջարկը և պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց առաջարկների հստակեցման և ներկայացման շուրջ։ Գրասենյակի ղեկավարը նշեց նաև, որ բարձր է գնահատում ՀԲ-ի կողմից քաղաքացիական ծառայության շրջադարձային փուլերում նշանակալի ծավալների աջակցությունը։

Կողմերը երկուստեք հավաստեցին իրենց պատրաստակամությունը համագործակցությունը շարունակելու համար։

Տեղեկատվություն
20-05-2019

Այսօր՝ մայիսի 20-ին ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ ժամանեց հեղինակավոր ամերիկացի փորձագետ՝ Ստիվեն Կացը, որի այցը կազմակերպվել էր ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության և «Զարգացման փոխակերպումներ» հայաստանյան գրասենյակների միջոցով։ Պարոն Կացն ունի հանրային կառավարման և մասնավորապես քաղաքացիական ծառայության ծավալուն փորձ ԱՄՆ Կոնգրեսում և գործադիր իշխանության տարբեր մարմիններում, ԱՄՆ նախագահի աշխատակազմում, ծառայել է որպես ԱՄՆ Արժանիքահեն համակարգի պաշտպանության խորհրդի նախագահի գլխավոր խորհրդական, փորձագիտական ծառայություններ է մատուցել եվրոպական մի շարք երկրներում և հեղինակավոր այնպիսի ընկերությունների հետ, ինչպիսիք են Deloitte-ը և KPMG-ն։

Այցի նպատակն է աջակցել Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակին՝ կոմպետենցիաների կատարելագործման աշխատանքներում։

Տեղեկատվություն
17-05-2019

Միացյալ Թագավորության Շեֆիլդի համալսարանի Executive MBA ծրագրի շրջանակներում սույն թվականի մայիսի 17-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում անցկացվեց սեմինար-դասընթաց «Փոփոխության կառավարում. Ինչպես հաղթահարել դիմակայումը փոփոխությունների հանդեպ պետական կառավարման համակարգում» թեմայով: Դասընթացը վարել է Շեֆիլդի համալսարանի Executive MBA ծրագրի ակադեմիական տնօրեն, AMBA-ի (Ամերիկյան MBA-ների ասոցիացիա) ներքին գնահատողների թիմի անդամ, դոկտոր Լեսլի Սզամոսին: Դասընթացի ընթացքում ներկայացվել են փոփոխությունների ժամանակահատվածում անձնակազմի կառավարման առանձնահատկությունները, հաճախակի կրկնվող սխալները, մարտահրավերները և հնարավոր լուծման ուղիները:

Սեմինար-դասընթացին մասնակցել են պետական կառավարման գերատեսչությունների շուրջ քսան ներկայացուցիչներ՝ ստորաբաժանումների ղեկավարներ:

Միջոցառման ավարտին քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավար Գարուշ Դավթյանը շնորհակալություն հայտնեց պարոն Սզամոսիին հետաքրքիր դասընթացի համար՝ հույս հայտնելով, որ համագործակցությունը շարունակական կդառնա, ինչպես նաև՝ վերջինիս հետ հանձնեց մասնակիցների վկայականները: Իր հերթին դոկտոր Լեսլի Սզամոսին պատրաստակամություն հայտնեց մասնակցել նմանատիպ նախաձեռնություններին և մասնագիտական քննարկումներին:

Տեղեկատվություն
15-05-2019

Այսօր՝ մայիսի 15-ին, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում տեղի է ունեցել «ԲՈՒՀ-Քաղաքացիական ծառայության համակարգ համագործակցության գործուն մեխանիզմների ձևավորում» թեմայով հանդիպում-քննարկում: Քննարկմանը մասնակցել են Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի և ՀՀ տարածքում գործող մի շարք ԲՈՒՀ-երի ներկայացուցիչներ: Ակնկալվող համագործակցության հիմնական նպատակն է ԲՈՒՀ-երի շրջանավարտների հետագա կարիերան դեպի քաղաքացիական ծառայության համակարգ ուղղորդելը, ինչպես նաև՝ ՔԾԳ-ԲՈՒՀ համագործակցության գործուն մեխանիզմների ապահովումը՝ ի շահ թե՛ պետական կառավարման համակարգի, թե՛ շրջանավարտների ապագա կարիերայի:

Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավար Գարուշ Դավթյանն իր ողջույնի խոսքում կարևորեց նմանատիպ հանդիպման անցկացումը, որը կխթանի Քաղաքացիական ծառայության համակարգ – ԲՈՒՀ կապի ամրապնդումը ու պետական կառավարման համակարգում որակյալ մասնագետների ներգրավումը: Գարուշ Դավթյանը, ի թիվս համակարգին առնչվող այլ թեմաների, ներկայացրեց նաև փորձնակի ինստիտուտի գաղափարը, ինչպես նաև՝ համալսարաններից քաղաքացիական ծառայության համակարգ որպես փորձնակ մուտք գործելու հնարավորությունները:

ԲՈՒՀ-երի ներկայացուցիչները անդրադարձան ուսանողների շրջանում քաղաքացիական ծառայության համակարգի վերաբերյալ իրազեկվածության ցածր մակարդակի խնդրին, որին ի պատասխան առաջարկ ներկայացվեց անհրաժեշտության դեպքում քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի աշխատակիցների կողմից իրազեկող հանդիպում-սեմինարներ կազմակերպել ուսանողների հետ:

Հանդիպման ընթացքում նախանշվեցին համագործակցության հետագա ձևաչափը և առաջիկա քայլերը:

Տեղեկատվություն
10-05-2019

Ս․թ․ մայիսի 10-ին Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում հյուրընկալվեց «ՊրոՍերվիս-Լ» մարդկային ռեսուրսների հիմնախնդիրներով զբաղվող ընկերության հիմնադիր-տնօրեն՝ Լիլիթ Հակոբյանը։ Վերջինս ներկայացրեց իր ստեղծած ընկերության գործունեության նպատակներն ու տեսակները, որոնցից են մասնավորապես՝ ՄՌ ժամանակակից գործիքների ուսուցումը թե՛ մասնավոր և թե՛ պետական հատվածներում, ՄՌ կատարողականի չափման ցուցիչների մշակումը և տեղայնացումը ընկերությունների պատվերով՝ ընդհանուր արդյունավետության բարձրացման նպատակով։ Գրասենյակի ղեկավար Գարուշ Դավթյանը ողջունեց «ՊրոՍերվիս-Լ»-ի գործունեությունը՝ հույս հայտնելով, որ համատեղ գործողությունների շրջանակ կմշակվի` պետական-մասնավոր գործընկերություն ստեղծելու նպատակով, և քաղաքացիական ծառայության համակարգը կունենա երաշխավորված տեղայնացմամբ միջազգային փորձ կիրառելու հնարավորություն։ Կողմերն իրենց պատրաստակամությունը հայտնեցին համատեղ գործակցություն սկսելու ուղղությամբ։ 

Տեղեկատվություն
06-05-2019

Սույն թվականի մայիսի 6-ին մեկնարկեց «Քաղաքացիական ծառայողի մրցույթի հարցազրույցի փուլը վարելու համար հանձնաժողովի անդամներին անհրաժեշտ հմտություններ» թեմայով վերապատրաստումների շարքը: Վերապատրաստումները կազմակերպվել և իրականացվում են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կողմից՝ քաղաքացիական ծառայության համակարգում ընդգրկված տարբեր մարմինների համապատասխան ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար:

Մասնավորապես նախատեսված են բանախոսություններ «Հարցազրույցի նախապատրաստում, փաստաթղթերի ուսումնասիրության ընթացք: Հարցազրույցի անցկացումն ըստ ձևաչափերի: Հանձնաժողովի լիազորությունները», ինչպես նաև «Հարցազրույցի գնահատման չափանիշները: Գնահատումը և արդյունքների ամփոփումը» թեմաներով, որոնք կանցկացվեն Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ՝ Գեղամ Սարգսյանի և Համալրման և կատարելագործման վարչության պետ՝ Կարինե Գևորգյանի կողմից:

Տեղեկատվություն
26-04-2019

Ապրիլի 26-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում (այսուհետ գրասենյակ) տեղի է ունեցել գրասենյակի հեռավար ուսուցման հարթակի վերագործարկմանը նվիրված աշխատանքային քննարկում։ Հեռավար ուսուցման հարթակը վերագործարկվում է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողմից ֆինանսավորվող «Գլոբալ բնապահպանական օգուտների ստեղծում շահագրգիռ կողմերի էկոլոգիական կրթության և իրազեկվածության բարձրացում» թեմայով վերապատրաստման մոդուլների մշակման շրջանակներում՝ Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնի կողմից։ Հեռավար հարթակը կհարստացվի քաղաքացիական ծառայողների համար կոմպետենցիաների վերապատրաստումների այլ թեմաներով, որը հնարավորություն կընձեռի քաղաքացիական ծառայողներին անցնել իրենց վերապատրաստումներն ավելի ազատ և ճկուն ոճով՝ ճիշտ կառավարելով իրենց ժամանակը։

Տեղեկատվություն
04-04-2019

Ապրիլի 4-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավար Գարուշ Դավթյանն ընդունել է Եվրոպայի Խորհրդի Տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ստորաբաժանման պատվիրակությանը: Հանդիպմանը ներկա է գտնվել ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի խորհրդական Սուրեն Քրմոյանը: Քննարկվել են կառույցների միջև համագործակցության ուղիները: ԵԽ ստորաբաժանման ներկայացուցիչներ Մուստաֆա Ֆերատին, Աման Շինան և Քվենթին Ռիչը իրենց ստորաբաժանման անունից պատրաստակամություն են հայտնել օժանդակել քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների ծրագրին՝ հակակոռուպցիոն ռազմավարության մշակման, կոռուպցիայի կանխարգելմանն ուղղված վերապատրաստումների կազմակերպման, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայողների շրջանում բարեվարքության և էթիկայի նորմերի ուսուցման հետ կապված աշխատանքներում:

Տեղեկատվություն
03-04-2019

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի վերլուծության և զարգացման ծրագրերի վարչության պետ Գայանե Բունիաթյանը և փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի օգնական Վիկտորյա Այդինյանը ապրիլի 2-3 մասնակցել են Արևելյան գործընկերության Կառավարման 16-րդ աշխատաժողովին, որը կազմակերպվել էր ԱԳ հարթակ 1-ի՝ «Ինստիտուտների հզորացում և լավ կառավարում» ներքո Թբիլիսիում, Վրաստան։

Գայանե Բունիաթյանը ներկայացրել է քաղաքացիական ծառայության ոլորտում բարեփոխումների առկա իրավիճակը, ԵՄ և ՏՀԶԿ ՍԻԳՄԱ ծրագրի կողմից Հայաստանի հանրային կառավարման գնահատման Հանրային ծառայություններ և մարդկային ռեսուրսներ բաժնի հիմնադրույթներն ու գնահատականները։ Ներկայացմանը հաջորդել է քննարկում և հարցուպատասխան, որի ընթացքում Արևելյան գործընկերության անդամ պետությունները, Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցիչները բարձր են գնահատել քաղաքացիական ծառայության նոր օրենսդրության ընձեռած հնարավորությունները՝ մասնավորապես քաղաքացիական ծառայության ապակենտրոնացումը, կատարողականի գնահատման հիման վրա կարիքների բացահայտումն ու համապատասխան վերապատրաստումների կազմակերպման հնարավորությունները։

Արևելյան գործընկերության ղեկավարությունն իր պատրաստակամությունն է հայտնել ընթացիկ տարում հզորացնել համագործակցությունը ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմի և կառավարության հետ՝ նոր նախագծերի և միջոցառումների ձևով։

Տեղեկատվություն
02-04-2019

Ապրիլի 2-ին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավար Գարուշ Դավթյանն ընդունել է ամերիկյան USAID և OTI (Office of Transition Initiatives) ծրագրերի պատվիրակություններին: Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են կառույցների միջև համագործակցության հնարավոր ուղղություններն ու զարգացման հեռանկարները: USAID ծրագրի ներկայացուցիչ Ադամ Փ. Ստեֆանը և OTI ծրագրի ներկայացուցիչ Մայքլ Հեննինգը իրենց կազմակերպությունների անունից պատրաստակամություն են հայտնել օժանդակել քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների ծրագրին՝ միջազգային փորձագետներ ներգրավելով վերապատրաստման գործընթացում: Գարուշ Դավթյանը կարևորել է նման ձևաչափով համագործակցությունը՝ նշելով, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակը Հայաստանի Հանրապետության կառավարման ապարատի բարեփոխումների այս փուլում նմանատիպ միջազգային գործընկերների հետ տարբեր ձևաչափերով աջակցության և օժանդակության կարիք ունի: Հանդիպման ընթացքում նախանշվել են համագործակցության հիմնական ուղղությունները, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել մասնագիտական գիտելիքների զարգացմանն ուղղված մի շարք միջոցառումների անցկացման, քաղաքացիական ծառայողների բարեվարքության նորմերի սահմանման և կիրառման, հասարակության շրջանում քաղաքացիական ծառայության համակարգի և առհասարակ քաղաքացիական ծառայության մասին տեղակատվության տարածման և տեղեկացվածության պակասը լրացնելուն վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև՝ համագործակցության շարունակականությունն ապահովելու հարցեր:

Տեղեկատվություն
28-02-2019

2019 թվականի փետրվարի 27-28-ը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի համագործակցության շրջանակներում տեղի ունեցավ աշխատանքային հանդիպում՝ քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների միջազգային անկախ փորձագետ Անսի Շունիի հետ, որը երկար տարիներ աշխատել է Ալբանիայի քաղաքացիական ծառայության խորհրդում։ Պարոն Շունիի հետ գրասենյակի պատասխանատուները քննարկեցին քաղծառայության նոր համակարգի կոմպետենցիաների բաղադրիչը, դրանց՝ միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանեցումը և կատարելագործումը։

Պարոն Անսի Շունին բարձր գնահատեց Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կողմից սեղմ ժամկետներում կատարված մեծածավալ աշխատանքը՝ թե՛ բազմաթիվ ենթաօրենսդրական ակտերի մշակման և թե՛ համապատասխան մարմինների անձնակազմի կառավարման պատասխանատուների հետ անցկացված կարողությունների հզորացման մեկնարկային աշխատանքների առումով։

Համագործակցությունը կշարունակվի խորհրդակցական աշխատանքային ռեժիմով։

Տեղեկատվություն
12-02-2019

Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակը 2019թ-ի փետրվարի 10-12 ներկայացված էր Համաշխարհային կառավարությունների գագաթաժողովին ԱՄԷ, Դուբայում

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավար Գարուշ Դավթյանը, 2019 թ. փետրվարի 10-12-ը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Դուբայ քաղաքում, մասնակցել է Համաշխարհային կառավարությունների գագաթաժողովի «Ապագա կառավարությունների ձևավորում» նախաձեռնության ներքո Աստանայի քաղաքացիական ծառայության հաբի կողմից կազմակերպված «Քաղաքացիական ծառայությունը ԱՊՀ-ում, կովկասյան և բալթյան երկրներում․ մարտահրավերներ, հեռանկարներ և համեմատական վերլուծություններ» թեմայով համաժողովին և ներկայացրել «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության համակարգի ապակենտրոնացման մարտահրավերները» թեմայով զեկույց։

Համաշխարհային կառավարությունների գագաթաժողովը միավորել էր ավելի քան 4,000 մասնակից, պետությունների ղեկավարներ, քաղաքականության ձևավորողներ, ականավոր գիտնականներ և ավելի քան 130 երկրներում ներկայացված միջազգային կազմակերպությունների գլխավոր ներկայացուցիչներ՝ քննարկելու համաշխարհային բնապահպանական, պետական կառավարման և համագործակցության մարտահրավերներն ու գործընկերությունների հնարավորությունները։

Տեղեկատվություն
29-01-2019

Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակում տեղի ունեցավ հանդիպում Նիդերլանդների հելսինկյան կոմիտեի «Մատրա իրավունքի գերակայություն» վերապատրաստման ծրագրի պատվիրակության հետ

2019թ. հունվարի 29-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավար Գարուշ Դավթյանն ընդունել է Նիդերլանդների հելսինկյան կոմիտեի գործադիր տնօրեն Պեպին Գերիտսի գլխավորած պատվիրակությանը:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Նիդերլանդների հելսինկյան կոմիտեի, Հաագայի տեղական ինքնակառավարման ակադեմիայի և Լեյդենի իրավաբանական դպրոցի համատեղ «Մատրա իրավունքի գերակայություն» վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման հնարավորությունը։ Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավարությունն իր պատրաստակամությունն է հայտնել աջակցելու ծրագրի տարածմանն ու ապահովելու քաղաքացիական ծառայողների մասնակցությունը, ինչպես նաև հույս հայտնեց, որ ծրագրի ընթացքում վերապատրաստված քաղաքացիական ծառայողներն իրենց հերթին կդառնան վերապատրաստողներ՝ ծրագրի շարունակականությունն ապահովելու համար: Մատրա իրավունքի գերակայության վերապատրաստման ծրագիրը ֆինանսավորվում է Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարարության կողմից և նախատեսված է 11 երկրների պետական մարմինների մասնագետների օրենքի գերակայության ոլորտում ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացման համար։

Եռակողմ համագործակցության հուշագրի ստորագրում
26-12-2018

2018թ. դեկտեմբերի 26-ին ստորագրվել է եռակողմ համագործակցության հուշագիր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) և Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի միջև: Հուշագիրը ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավար պարոն Գարուշ Դավթյանը, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) «Կենսաբազմազանության ինտեգրված կառավարումը Հարավային Կովկասում» ծրագրի ղեկավար պարոն Թոբիաս Վիթմանը և Կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր պարոն Արսեն Լոքյանը:

Հուշագրի նպատակն է՝ համատեղ նախաձեռնությամբ վերափոխել և հարմարեցնել ԳՄՀԸ «Էկոհամակարգային ծառայությունների ինտեգրումը զարգացման պլանավորման գործընթացում» համաշխարհային դասընթացի ուղեցույցը և վերապատրաստման դասընթացը քաղաքացիական ծառայության պահանջներին և օգտագործել դրանք նոր քաղաքացիական ծառայության համակարգում։ Մասնավորապես, նշված ուղեցույցի և դասընթացի շրջանակներում նախապատրաստված նյութերն ու մոդուլները կտեղակայվեն վերապատրաստման ծրագրերում։

Հուշագրի համաձայն՝ կողմերից յուրաքանչյուրը կապահովի իր կողմից ստանձնած պարտավորությունները:

Տեղեկատվություն
26-12-2018

Այսօր՝ դեկտեմբերի 26-ին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավար Գարուշ Դավթյանն ընդունել է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) «Կենսաբազմազանության ինտեգրված կառավարումը Հարավային Կովկասում» ծրագրի ղեկավար Թոբիաս Վիթմանին: Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկու կառույցների միջև համագործակցության հնարավոր ուղղություններն ու զարգացման հեռանկարները: Թոբիաս Վիթմանը ԳՄՀԸ անունից պատրաստակամություն է հայտնել օժանդակել քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման բարեփոխումների ծրագրին՝ միջազգային փորձագետներ ներգրավելով վերապատրաստման գործընթացում: Գարուշ Դավթյանը կարևորել է նման ձևաչափով համագործակցությունը՝ նշելով, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակն իր հերթին կաջակցի ԳՄՀԸ կողմից մշակված համաշխարհային դասընթացի ձեռնարկի տեղայնացմանը քաղաքացիական ծառայության համակարգում: Հանդիպման ընթացքում նախանշվել են համագործակցության հիմնական ուղղությունները, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել մասնագիտական գիտելիքների զարգացմանն ուղղված մի շարք միջոցառումների անցկացման, ինչպես նաև՝ դրանց շարունակականությունն ապահովելու հարցեր:

Տեղեկատվություն
06-12-2018

Ուկրաինայի քաղաքացիական ծառայության ազգային գործակալության հրավերով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի պատվիրակությունը՝ ի դեմս Աշխատանքի վարձատրության քաղաքականության վարչության պետ՝ Արմինե Մաթոսյանի և Կազմակերպաիրավական վարչության պետ՝ Գարիկ Սարոյանի, մասնակցել են սույն թվականի դեկտեմբերի 6-ին Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում տեղի ունեցած «Ծախսային ռազմավարությունը՝ որպես ռազմավարական պլանավորման գործընթացի բաղկացուցիչ մաս» թեմայով սեմինարին: Սեմինարի ընթացքում ներկայացվել է «Պետական կառավարման համակարգի արդիականացմանն ուղղված բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով զեկույց, որին հաջորդել է թեմայի առնչությամբ հարց ու պատասխան:

Սեմինարին մասնակցել են ծախսերի ռազմավարությունների մշակման, սահմանման և իրականացման համար պատասխանատու Արեւելյան գործընկերության անդամ վեց երկրների, ինչպես նաև՝ Թուրքիայի և Մոնտենեգրոյի Հանրապետության գործընկեր կառույցների ներկայացուցիչներ, Ուկրաինայի Վերին Ռադայի, ԵՄ անդամ պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և փորձագետներ:

Տեղեկատվություն
06-12-2018

Այսօր՝ դեկտեմբերի 6-ին, «Էլիտ պլազա» բիզնես կենտրոնում մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կողմից կազմակերպված և Եվրոպական Միության աջակցությամբ իրականացվող «Քաղաքացիական ծառայություն. նոր համակարգ, նոր մոտեցումներ» երկօրյա սեմինարը:

Սեմինարի ընթացքում քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի պատասխանատուները կներկայացնեն «Քաղաքացիական ծառայության մասին» նոր օրենքով սահմանված օրենսդրական և մեթոդական փոփոխությունները, նոր մոտեցումները, ինչպես նաև՝ ինտերակտիվ քննարկումների և հարց ու պատասխանի միջոցով կփոխանցվեն օրենքի կիրառելիության պրակտիկ գիտելիքներ:

Նոյեմբերի 30-ին քաղաքացիական ծառայության ընդլայնված համակարգի թվով 60 գլխավոր քարտուղարների մասնակցությամբ տեղի ունեցած սեմինարով մեկնարկել է մարդկային ռեսուրսների կառավարիչների վերապատրաստումներին նվիրված միջոցառումների շարքը: Սեմինարի ընթացքում ողջույնի խոսքով հանդես են եկել Հայաստանի Հանրապետության առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար՝ Արարատ Միրզոյանը և Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար, արտակարգ և լիազոր դեսպան՝ պարոն Պյոտր Անտոնի Սվիտալսկին։ Միջոցառմանը ներկա են գտնվել նաև այլ բարձրաստիճան հյուրեր միջազգային կազմակերպություններից․ Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ պարոն Շոմբի Շարփը և Համաշխարհային բանկի Հայաստանի գրասենյակի տնօրեն՝ տիկին Սիլվի Բոսուտրոն։ Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավար Գարուշ Դավթյանը ներկայացրել է քաղաքացիական ծառայության նոր մոտեցումները, նոր օրենսդրական դաշտի հիմնախնդիրներն ու սկզբունքները։

Պետական մարմինների անձնակազմի կառավարման պատասխանատուների համար նախատեսված սեմինարների երկրորդ փուլը կանցկացվի դեկտեմբերի 13-14-ին: Միջոցառումների արդյունքում կվերապատրաստվեն քաղաքացիական ծառայության համակարգի մարմինների անձնակազմի կառավարման շուրջ 120 պատասխանատուներ:

Տեղեկատվություն
04-12-2018

2018թ. նոյեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 4-ն ընկած ժամանակահատվածում, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կողմից, համապատասխան մարմինների անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանման աշխատակիցների համար, կազմակերպվել են «Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների գնահատման, դասակարգման, պաշտոնների ընդհանուր համակարգում տեղակայման, ինչպես նաև՝ տվյալ քաղաքացիական ծառայության պաշտոնը զբաղեցնելու համար քաղաքացիական ծառայողին մասնագիտական գիտելիքների ու կոմպետենցիաների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջներ սահմանելու մեթոդաբանությունը» թեմայով վերապատրաստման դասընթացներ։

Անմիջական քննարկումների և գործնական աշխատանքների միջոցով ապահովվել է նյութի ներկայացումը, սպառիչ պատասխաններ են տրվել մասնակիցների կողմից բարձրացված հարցերին։ Պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել հետագա համատեղ աշխատանքների և հետադարձ կապի ապահովման ուղղությամբ:

Վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցել են քաղաքացիական ծառայության ընդլայնված համակարգի 72 համապատասխան մարմիններից անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանման թվով 113 աշխատակիցներ։

Տեղեկատվություն
22-11-2018

2018 թ. նոյեմբերի 22-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավար Գարուշ Դավթյանը և գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ Գեղամ Սարգսյանը, Ուկրաինայի քաղաքացիական ծառայության ազգային գործակալության հրավերով, մասնակցել են Կիևում անցկացված «Գենդերային հավասարության ապահովումը հանրային ծառայության ոլորտում» թեմայով համաժողովին: Համաժողովի ընթացքում քննարկվել են գործընկեր երկրների հանրային ծառայության ոլորտում գենդերային հավասարությունն ապահովելու ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումները, արդի հիմնախնդիրներն ու մարտահրավերները, ինչպես նաև՝ լավագույն փորձի վերհանմանն ու տեղայնացմանն առնչվող հարցեր: Գարուշ Դավթյանն իր խոսքում կարևորել է միջազգային փորձի ուսումնասիրությանն ուղղված նման միջոցառումների անցկացումը:

Համաժողովի ընթացքում ներկայացվել է «Գենդերային հավասարության ապահովումը Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ոլորտում» թեմայով զեկույց:

Տեղեկատվություն
05-10-2018

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի աշխատակիցները 2018 թվականի սեպտեմբերի 24-ից հոկտեմբերի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում մասնակցել են Լեհաստանի հանրային կառավարման ազգային դպրոցի կողմից անցկացվող «Արևելյան գործընկերության երկրների քաղաքացիական ծառայության համակարգում մարդկային ռեսուրսների կառավարման հզորացման ուղիները» թեմայով վերապատրաստմանը: Վերապատրաստմանը մասնակցել են Արևելյան գործընկերության երկրների քաղաքացիական ծառայության համակարգը ներկայացնող մարմինների 18 մասնակիցներ:

Վերապատրաստման ընթացքում պատվիրակներն ուսումնասիրել են Լեհաստանի մարդկային ռեսուրսների կառավարման սկզբունքները քաղաքացիական ծառայության համակարգում, մասնավորապես՝ աշխատակազմի համալրման գործընթացը, ինչպես նաև՝ վարձատրության և վերապատրաստման կարգերը: Գրասենյակի աշխատակիցները ներկայացրել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության համակարգում տեղի ունեցած վերջին փոփոխությունները: