Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Հանրային ծառայողների վարքագծի վերահսկողության վարչություն | գլխավոր մասնագետ| 41-27.3-Մ1-1 | (Անձնագիր)