Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Պրոբացիայի ծառայություն | Արմավիրի մարզային մարմին | ավագ մասնագետ| 12-3-22․6-Մ3-6 | (Անձնագիր)