Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչություն | Գլխավոր մասնագետ| 23-32.13-Մ2-5 | (Անձնագիր)