Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ֆինանսաբյուջետային վարչություն | Կրթական ծրագրերի ֆինանսավորման բաժին | Գլխավոր մասնագետ| 18-35.4-Մ2-2 | (Անձնագիր)