Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Քրեակատարողական ծառայություն | Կենտրոնական մարմին. | Իրավաբանական բաժին | Գլխավոր իրավաբան| 12-2-28.9-Մ2-1 | (Անձնագիր)