Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Պրոբացիայի ծառայություն | Տավուշի մարզային մարմին | ավագ մասնագետ| 12-3-22․13-Մ3-1 | (Անձնագիր)