Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով | Իրավաբանական և լիցենզավորման վարչություն | Լիցենզավորման բաժին | Գլխավոր մասնագետ| 43-34.1-Մ2-6 | (Անձնագիր)