Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Վարչապետի աշխատակազմ | Ընդհանուր բաժին | Ավագ մասնագետ| 06-20-Մ4-2 | (Անձնագիր)