Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Փրկարար ծառայություն | Թիկունքի և նյութատեխնիկական ապահովման վարչություն | իրային միջոցներով ապահովման և հիմնական ֆոնդերի մոնիտորինգի բաժին | գլխավոր մասնագետ| 13-1-25.3-Մ2-2 | (Անձնագիր)