Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչություն | Գործարար միջավայրի բարելավման բաժին | Գլխավոր մասնագետ| 23-32.9-Մ2-2 | (Անձնագիր)