Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Հաշվեքննիչ պալատ | Իրավաբանական բաժին | Գլխավոր մասնագետ| 46-38-Մ2-3 | (Անձնագիր)