Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Կադաստրի կոմիտե | «Ստեփանավան» սպասարկման գրասենյակ | Պետ| 61-26.6ը1-Ղ4-1 | (Անձնագիր)