Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

ՀՀ Լոռու մարզպետարան | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | Կրթության բաժին | Հայաստանի Հանրապետության Լոռու Մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի ավագ մասնագետ| 95-1.4-Մ3-3 | (Անձնագիր)