Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Պետական ռեզերվների գրասենյակ | ղեկավար| 13-Գ34․1-Ղ2-1 | (Անձնագիր)