Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Կադաստրի կոմիտե | «Եղվարդ» սպասարկման գրասենյակ | Պետ| 61-26.6զ3-Ղ4-1 | (Անձնագիր)