Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

ՀՀ Արարատի մարզպետարան | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժին | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ| 91-1․4-Մ2-2 | (Անձնագիր)