Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Փրկարար ծառայություն | Քաղաքացիական պաշտպանության վարչություն | մարտական պատրաստության և ուսուցման կազմակերպման բաժին | գլխավոր մասնագետ| 13-1-25.8-Մ2-3 | (Անձնագիր)