Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Պաշտպանության նախարարություն | Նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչություն | Կազմակերպչական վարչություն | Մաքսային ձևակերպումների բաժին | Մաքսային ձեվակերպումների բաժնի պետ| 26-33.3-Ղ4-9 | (Անձնագիր)