Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | Քաղաքաշինության վարչություն | քաղաքաշինության վարչության պետ| 99-99-1.2-Ղ4-1 | (Անձնագիր)