Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Պետական գույքի տնօրինման վարչություն | Վարչության պետ| 22-3-25.3-Ղ3-1 | (Անձնագիր)